bisl boek en er komt ook een Business Informatiemanagement in de praktijk BISL Practitioner publicatie

BiSL boek de 4de Editie

4de editie

In het voorjaar van 2024 verschijnt de 4e editie van het boek BiSL een framework voor business informatiemanagement en er komt ook een Business Informatiemanagement in de praktijk BISL Practitioner publicatie.

Er wordt opnieuw veel nadruk wordt gelegd op de integratie van BiSL met andere methoden in de hedendaagse context. Op de webiste van de IS Open Standaarden kun je meer informatie vinden over geplande ontwikkelingen.

De eerste editie van het BiSL boek

De eerste editie van het BiSL boek, verschenen in 2005 onder de titel “BiSL, een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement”, markeerde het begin van een nieuwe fase in de professionalisering van het vakgebied. Sindsdien hebben talloze functioneel beheerders, informatiemanagers en professionals in het domein van business informatiemanagement zich verdiept in de inhoud, cursussen gevolgd en het gedachtengoed van BiSL geïntegreerd in hun dagelijkse praktijk. Dit heeft significant bijgedragen aan de erkenning van functioneel beheer en business informatiemanagement als volwaardige disciplines, zoals blijkt uit de aanwezigheid van deze termen in opleidingscurricula en vacaturebeschrijvingen. Een ontwikkeling die in 2005 nog niet voorzien was.

Toenemende informatie-uitwisseling

Met de toenemende automatisering, de verdieping van informatie-uitwisseling binnen ketens en de groeiende belangstelling voor data als zelfstandige entiteit, is de relevantie van business informatiemanagement en functioneel beheer alleen maar toegenomen. De noodzaak voor informatieveiligheid versterkt de behoefte aan een robuust framework zoals BiSL, dat ondersteunt bij de structurering, inrichting en ontwikkeling van deze vakgebieden.

De derde editie van het BiSL boek

De derde editie van het BiSL boek (2020) introduceerde substantiële inhoudelijke aanpassingen en verbeteringen, ingegeven door de snel veranderende wereld. Dit omvatte onder meer verhoogde aandacht voor data, ketensamenwerking, standaard IT-oplossingen, informatiebeveiliging en de toename van outsourcing, wat zelfs resulteerde in een nieuw BiSL-proces: operationele ketenafstemming.

De vierde editie van het BiSL boek

De vierde editie (2024) van het BiSL boek biedt updates gebaseerd op feedback van lezers en gebruikers, verbeterpunten geïdentificeerd door de auteurs zelf, en veranderingen in de eigendomsrechten van BiSL. Hoewel het BiSL framework-model ongewijzigd blijft, zijn er taalkundige en stijlmatige verbeteringen doorgevoerd, naast specifieke toelichtingen op bepaalde onderwerpen. Bijzondere aandacht is besteed aan het vereenvoudigen van het proces rondom beheer bedrijfsinformatie en het beter borgen van beveiligingsmaatregelen.

Huisstijl van het BiSL boek

Op het gebied van huisstijl zijn enkele opmerkelijke wijzigingen doorgevoerd: een visuele update van het framework-model, de introductie van iconen voor elk proces binnen het framework, en duidelijkere aanduidingen van elk proces binnen het geheel. Deze aanpassingen beogen de leesbaarheid en toegankelijkheid van het BiSL boek te verbeteren, waarmee het een onmisbare bron blijft voor iedereen betrokken bij informatiemanagement, functioneel beheer, business informatie management, informatie voorziening, BiSL training, BiSL examens en het BiSL examen.

De auteurs

Remco van der Pols wordt erkend als de oorspronkelijke auteur van BiSL (Business Information Services Library), een framework dat essentieel is geworden voor het beheer van bedrijfsinformatie en informatiemanagement. Van der Pols’ bijdrage aan BiSL en zijn inspanningen om het belang van gestructureerd functioneel beheer en informatiemanagement in organisaties te benadrukken, hebben een blijvende impact gehad op het vakgebied. Zijn werk heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van BiSL als een standaard die breed wordt toegepast en erkend binnen de IT- en businessgemeenschappen, met als doel de brug te slaan tussen IT-services en bedrijfsprocessen. Door zijn inzichten en leiderschap heeft Remco van der Pols een onuitwisbare bijdrage geleverd aan de professionalisering en erkenning van functioneel beheer en informatiemanagement wereldwijd.

De overige auteurs van het BiSL Boek, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, en René Sieders, blijven toegewijd aan het verspreiden van kennis en best practices binnen het vakgebied, gedreven door de overtuiging dat een goed begrip en toepassing van BiSL essentieel is voor het succes van moderne organisaties in het beheren van hun informatievoorziening en het realiseren van hun businessdoelstellingen.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze maandelijkse (vakgerelateerde) nieuwsbrief en profiteer van e-books, content van hoge kwaliteit, kortingen en meer!