Leading in Best Practice and Standards

Leidend in best practices en methoden

Best practices en methoden zijn de sleutels tot perfectie in elke organisatie. Door beproefde methoden te gebruiken en je te houden aan vastgestelde normen, maak je efficiëntie, kwaliteit en betrouwbaarheid mogelijk. Omarm deze hulpmiddelen om consequent beter te presteren dan verwacht en met vertrouwen leiding te geven. Het zijn niet alleen richtlijnen; het is jouw weg naar succes en leiderschap in de branche.

De Van Haren Group is al vele jaren een toonaangevende speler op het gebied van Best Practices en Standards Learning.

Een “best practice” is een methode of techniek die consistent betere resultaten heeft laten zien dan andere methoden en die als benchmark worden gebruikt. Het vertegenwoordigt de meest efficiënte en effectieve manier om een taak uit te voeren, gebaseerd op herhaalbare procedures die zichzelf na verloop van tijd hebben bewezen voor grote aantallen mensen. In de context van organisatiemanagement en bedrijfsvoering worden best practices vaak gebruikt om efficiëntie, kwaliteit en prestaties te verbeteren.

Een “standaard” daarentegen is een formeel document dat uniforme technische of technische criteria, methoden, processen en praktijken vastlegt.

Het kan ontwikkeld worden door een standaardisatieorganisatie zoals ISO of door een bedrijf zelf. Normen zorgen ervoor dat producten, diensten en systemen veilig en betrouwbaar zijn en consistent presteren zoals bedoeld.

Voordelen van Best Practices en Methoden voor Organisaties:

Consistentie en kwaliteitsgarantie:

Door best practices en methoden te volgen, kunnen organisaties een consistent kwaliteitsniveau van hun producten of diensten garanderen. Deze consistentie kan leiden tot een betrouwbaardere merkreputatie en klantenvertrouwen.

Efficiëntie en productiviteit:

Best practices stroomlijnen vaak processen, waardoor er minder tijd en middelen nodig zijn om taken uit te voeren. Deze efficiëntie kan leiden tot een hogere productiviteit en kostenbesparingen.

Risicobeperking:

Normen bevatten vaak richtlijnen voor veiligheid en naleving. Het volgen van deze richtlijnen kan het risico op ongelukken, juridische problemen en het niet naleven van regelgeving verminderen.

Kennisdeling en leren:

Best practices moedigen het delen van kennis en expertise binnen een organisatie aan. Dit gedeelde leren kan leiden tot innovatie en voortdurende verbetering.

Concurrentievoordeel:

Door zich te houden aan industriestandaarden en best practices kunnen organisaties een concurrentievoordeel behalen. Ze laten aan klanten en partners zien dat ze zich inzetten voor perfectie en voortdurende verbetering.

Wereldwijde handel bevorderen:

Standaarden kunnen barrières voor internationale handel slechten. Door zich te houden aan internationaal erkende standaarden kunnen organisaties gemakkelijker buitenlandse markten betreden en daar concurreren.

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid:

Veel mehtoden en best practices richten zich op milieu- en sociale verantwoordelijkheid en helpen organisaties om duurzaam en ethisch te opereren.

In het algemeen dienen best practices en mehtoden als waardevolle hulpmiddelen voor organisaties om activiteiten te optimaliseren, innovatie te bevorderen en een concurrentievoordeel op de markt te behouden.

Laat je methode publiceren

Heb je een best practice of methode waarvoor je wilt dat de Van Haren Group je helpt deze gepubliceerd te krijgen?

Neem contact op!

Publish your best practice
Publiceer uw methode!

Methoden uitgegeven door de Van Haren Group

Van Haren Group product Hexagon 2

Strategie Van Haren Group

We streven ernaar om anderen te helpen met de beste producten en diensten op het gebied van best practices.

We hopen organisaties te helpen hun doelen te bereiken door ons ecosysteem van best practices te delen.

We stellen organisaties in staat om training en advies te geven via onze selectie van certificeringen, accreditatie, examens, cursusmateriaal en publicaties.

Al meer dan 20 jaar helpen wij de Best Practice en Standards onderwijs industrie groeien door onze inspanningen, energie en netwerk.

De verschillende methoden kunnen in de volgende domeinen in kaart worden gebracht

Producten die we per methode maken

Het verschil tussen een Best Practice, Model, Framework, Methode of Standaard.

Consistente Terminologie

Best Practice

Een Best Practice is de manier waarop professionals hun beroep uitoefenen, met als doel een specifieke taak te volbrengen. Een Best Practice beschrijft de methodologie die als ‘de beste’ wordt beschouwd op basis van de huidige situatie en die gebruikt kan worden door (toekomstige) professionals. De term ‘good practice’ wordt ook gebruikt.

Model

Een model stelt een schema voor, vaak in vereenvoudigde vorm, van een bestaande of toekomstige toestand of situatie. De modelleertechniek bepaalt hoe de situatie schematisch wordt weergegeven. Veelgebruikte modelleertechnieken zijn procesmodellen, workflowmodellen en levenscyclusmodellen.

Methode

Een methode is een systematische aanpak om een specifiek resultaat of doel te bereiken. Het biedt een coherente en (wetenschappelijk) consistente aanpak die leidt tot het gewenste resultaat. Een methode omvat ten minste een denkproces en een procedure. Daarnaast kan een methode aanvullende componenten bevatten, zoals managementmodellen, presentatiemodellen, ondersteunende modellen (voorschriften, instructies, tips, voorbeelden, enz.), gebaseerd op de hierboven beschreven modelleringstechnieken. De betekenissen van “practice” en “model” zijn veel breder dan die van “methode”.

Framework

Een framework zit tussen een ‘model’ en een ‘methode’ in. Het is, of bevat, een (niet volledig gedetailleerde) structuur of systeem voor het bereiken van een specifiek doel/resultaat. Veel frameworks bevatten een of meer modellen, gebaseerd op de eerder genoemde modelleertechnieken, en zijn vaak gebaseerd op (best) practices. Vergeleken met een methode geeft een framework gebruikers veel meer vrijheid met betrekking tot de (gedeeltelijke of volledige) toepassing van het framework en het gebruik van de modellen of technieken die het framework bevat.

Body of knowledge (BOK or BoK)

Een body of knowledge (BOK of BoK) is de volledige verzameling concepten, termen en activiteiten die samen een professioneel domein omvatten, zoals geïnterpreteerd door de relevante professionele groep of organisatie. Een body of knowledge is de algemeen aanvaarde verzameling standaardterminologie (ook: ontologie) voor een specifiek domein. Over het algemeen is een BOK meer dan alleen een woordenlijst. Het omvat (onder andere): een literatuurlijst voor professionals, een bibliotheek, een website of een verzameling websites; een beschrijving van professionele rollen; of zelfs een verzameling gegevens.

Standaard

Internationale standaardisatieorganisaties, zoals ANSI, IEEE, ISO, etc., maken onderscheid tussen een ‘guideline’ en een ‘standaard’.

ISO definitie: Een standaard (ook wel ‘norm’ genoemd) is een document dat een beschrijving geeft van eisen, specificaties, richtlijnen of kenmerken die consistent kunnen worden toegepast om ervoor te zorgen dat materialen, producten, processen, enz. aan de eisen voldoen.

Definitie van een guideline:

Definitie van een guideline: een aanbevolen praktijktoepassing met enige interpretatievrijheid of speelruimte bij interpretatie, implementatie of gebruik. Bij ISO is een guideline de eerste versie van een document dat bedoeld is om een norm te worden. In de meeste gevallen is de periode tussen de publicatie van een guideline en de officiële status als norm vijf jaar.

Voorbeelden

De PMBOK Guide is gestructureerd als een Body of Knowledge en is zowel een framework als een (ANSI) standaard; PRINCE2 is een methode en is door de Britse overheid bestempeld als een ‘de-facto standaard’. Formeel is het dus geen standaard. Binnen de agile familie zijn er duidelijke verschillen: Scrum en SAFe zijn frameworks; RUP en DSDM/Atern zijn methoden. De ISO-richtlijn voor project-, programma- en portfoliomanagement (ISO21503:2017) kan in de nabije toekomst, in een verbeterde versie, mogelijk de status van ‘standaard’ krijgen. De ICB en e-CF zijn competentie frameworks. ‘Methode’ versus ‘Methodologie’ In veel publicaties wordt ten onrechte de term ‘methodologie’ gebruikt waar de term ‘methode’ is bedoeld. De juiste definities van ‘methodologie’ zijn:

de systematische, theoretische analyse van methoden op een bepaald gebied, of de theoretische analyse van de verzameling methoden en principes die bij een kennisgebied horen. Het omvat concepten zoals een paradigma, theoretische model, fasen, en kwantitatieve of kwalitatieve technieken.
Het ontwerpproces om onderzoek te doen of een procedure te ontwikkelen; het is zelf geen hulpmiddel om die dingen uit te voeren. Het beheer van modellen, frameworks, methoden en standaarden wordt beheerd door een uitvoeringsorganisatie. Deze organisaties regelen de IPR (Intellectual Property Rights) en zijn het centrale punt voor activiteiten en producten ter ondersteuning van het onderwerp, gericht op de doelgroep(en). In sommige gevallen wordt een certificerings-/examenprogramma aangeboden.
Vaak ontwikkelen deze organisaties regelmatig een nieuwe, verbeterde versie. Op de websites van deze organisaties staat aangegeven wat de laatste versie is en wat de voorwaarden zijn om het model/methode/framework toe te passen. Meestal is de laatste versie de geldige.

Literatuur

Bon, Jan van (ed.), IT Service Management best practices, Volume 4, 2007 Van Haren Publishing, p. 351 et seq. ISO website: http://www.iso.org/iso/home/standards Bronsgeest, Wouter, et al., Roadmap for evaluating IT projects, 2013 Van Haren Publishing Moussault, Ariane, Fritjof Brave, Edwin Baardma