Privacyverklaring Van Haren Publishing

Privacy verklaring

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Van Haren Publishing B.V. (“Van Haren Publishing”).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Van Haren Publishing (waaronder via de websites):

www.vanharen.net
community.vanharen.net
downloads.vanharen.net
ipma.vanharen.net
www.vanharen.net
www.vanharen.us
www.vanharen.co.uk
www.vhls.global
www.vanharen.store

1. Algemeen

Bij het gebruik van de aan jou aangeboden diensten kunnen door jou verstrekte gegevens door ons worden verwerkt. Van Haren Publishing is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens in de zin van de General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Van Haren Publishing hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van haar abonnees, klanten en bezoekers van haar website(s). Daarom behandelen en beveiligen we de persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarom voldoen we ook zorgvuldig aan de relevante wetgeving op dit gebied, waaronder de GDPR en de Telecommunicatiewet (“Tw”). Dit doen we door samen met onze juridische partners te controleren of onze diensten voldoen aan de eisen, zowel op het gebied van gegevensbeveiliging als naleving van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Hieronder leggen we uit om welke gegevens wordt gevraagd en hoe deze worden gebruikt. We laten je ook weten wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe lang we je gegevens zullen bewaren.

Onze gegevens zijn:
Van Haren Publishing B.V.
Emmaplein 4
5211 VW ‘s-Hertogenbosch
Nederland

Tel: +31 (0)73 73 70 224
E-mail: [email protected]

BTW/ICP NL 8180.09.433.B01
KvK 11069232

U kunt ons vinden via de volgende social media kanalen:
LinkedIn www.linkedin.com/company/van-haren-publishing/
Twitter www.twitter.com/VanHarenpub
Facebook www.facebook.com/VanHarenPublishing
Blog https://community.vanharen.net/blog/
YouTube. www.youtube.com/watch?v=zABBrno62uo&list=PLDG0aVWYNLfJHmPISCwLQzOqbe0l9FJfp

2. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens en om welke gegevens gaat het precies?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onze diensten en om die diensten onder uw aandacht te brengen en u daarvan op de hoogte te houden. De door jou verstrekte gegevens kunnen specifiek door Van Haren Publishing worden vastgelegd en verwerkt voor de volgende doeleinden:

Om een account voor je aan te kunnen maken. Hiervoor verwerken wij je voornaam, achternaam en e-mailadres. Als je bij ons een account aanmaakt, hoeven we je niet herhaaldelijk om je gegevens te vragen. Dit zorgt voor een prettigere winkelervaring in onze webshop. Je wachtwoord wordt opgeslagen en versleuteld, zodat we het niet kunnen achterhalen;
Om je bestelling te plaatsen. Hiervoor moeten we je IP-adres, voor- en achternaam en e-mailadres kunnen verwerken. Als je een e-book bestelt, maken we een licentiecode voor je aan. Je vindt je licentiecode in je account. Als je een hardcopy boek hebt besteld, worden je gegevens doorgegeven aan Managementboek (te vinden via www.managementboek.nl);
Om de bestelde producten aan je te kunnen leveren en je op de hoogte te houden van het leveringsproces. Hiervoor verwerken wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;
Om u te kunnen factureren. Je betalingen verlopen via de betaalproviders Igenico ePayments, PayPal en PaySquare. Als u met iDeal betaalt, worden uw gegevens, waaronder uw rekeningnummer, opgeslagen in onze administratie om de betaling te koppelen aan uw bestelling. Als u met een creditcard betaalt, kunnen wij uw kaartnummer en CVC-code niet zien. Je voornaam, achternaam, adresgegevens, factuurnummer, ordernummer en klantnummer worden ook vermeld op onze factuur;
Om het product te kunnen retourneren. Hiervoor verwerken wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en ordernummer;
Voor contact met onze klantenservice, maken onze medewerkers gebruik van een servicedesk. Om uw vraag te kunnen verwerken, geeft de servicemedewerker ons de volgende informatie over u: uw bestelnummer/factuurnummer, naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. Wij gebruiken deze informatie om u zo snel mogelijk te helpen;
Om onze website te bezoeken. Als u onze website gebruikt, wordt er automatisch informatie van u verzameld via cookies, waaronder uw IP-adres. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die op uw apparaat worden geplaatst en welke gegevens via de cookies worden verzameld;
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en andere relevante e-mails. Je ontvangt e-mails van ons zodra je een bestelling hebt geplaatst. Deze e-mails houden u op de hoogte van de voortgang van uw bestelling. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt onze nieuwsbrief alleen als wij een klantrelatie met u hebben, of als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Wanneer u een hardcopy boek heeft besteld, worden uw gegevens doorgegeven aan Managementboek. In dat geval kunt u ook e-mails over uw bestelling van Managementboek ontvangen;
Docentenmateriaal aanvragen. Docenten of trainers kunnen bij Van Haren Publishing gratis een e-book als docentenexemplaar aanvragen. Dit geldt alleen voor publicaties van Van Haren Publishing. Om te kunnen controleren of je docent bent, vragen we je om ons te volgen via LinkedIn. Hiervoor verwerken wij ook je voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens van je onderwijsinstelling. Naar aanleiding van dit verzoek kun je ook e-mails van ons ontvangen;
Om u op de hoogte te houden van onze speciale aanbiedingen en andere relevante en gerelateerde (aan uw aankoop gerelateerde) informatie. Hiervoor verwerken we je naam, telefoonnummer en e-mailadres;
Om onze social media kanalen onder de aandacht te brengen. Om onze social media kanalen te promoten, hebben wij zogenaamde social media buttons op onze website opgenomen. Via deze buttons worden cookies op uw apparaat geplaatst. Daarnaast maken we gebruik van de zogenaamde Facebook-pixel. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die op uw apparaat worden geplaatst;
Om uw ervaring op onze website zo aangenaam mogelijk te maken;
Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die op ons van toepassing is.

3. Op welke wettelijke gronden baseren we de gegevensverwerking?

a) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Van Haren Publishing (artikel 6 sub b AVG)

Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor het afronden van uw (online) bestelling. Deze persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld noodzakelijk om de producten naar u te kunnen verzenden en de betaling(en) hiervoor te ontvangen.

b) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Van Haren Publishing (artikel 6 sub c AVG)

Er zijn verschillende wetten waar Van Haren Publishing als webwinkelier aan zal moeten voldoen. Dit zijn o.a. de Wet koop op afstand, de Wet elektronische handen en het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Ook kunnen wij om deze gehouden zijn om uw gegevens aan derde partijen te verstrekken (bijvoorbeeld bij fraude).

c) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van Haren Publishing (artikel 6 sub f AVG)

Wij willen u graag de meest optimale service bieden. Om dit te kunnen doen verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van e-mails en de nieuwsbrief, het aanmaken van een account, het bezoek aan onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacybelang en worden uw gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd opgeslagen.

d) U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking (artikel 6 sub a AVG)

Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw uitdrukkelijke toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij u nieuwbrieven versturen.

4. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Daarna verwijderen we alle data die naar u herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden.

Op grond van artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn wij verplicht om onze verkoopadministratie, waar ook uw persoonsgegevens in kunnen zitten, 7 jaar te bewaren.

U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Van Haren Publishing over u verwerkt en deze laten corrigeren, verwijderen of overdragen door een verzoek daartoe te sturen naar [email protected].

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen er voor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Wij hebben o.a. de volgende maatregelen getroffen:

Van Haren Publishing gebruikt het HTTPS-protocol om de gegevensuitwisseling tussen uw apparaat en onze servers mogelijk te maken. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens op een zodanige manier versleuteld, dat het voor een buitenstaander, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden;
Van Haren Publishing maakt gebruik van Secure Socket Layer certificaten (“SSL”) om onze netwerkverbinding te beveiligen. Dit betekent dat gegevens die wij naar onze servers sturen gecodeerd worden verzonden. Dit maakt het voor een buitenstaander onmogelijk om deze gegevens in te zien.

6. Wie hebben toegang tot uw gegevens?

Van Haren Publishing heeft toegang tot uw gegevens. Van Haren Publishing gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van abonnees en klanten. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan de volgende partijen:

Overheidsinstanties, indien een wettelijk voorschrift dat vereist;
Betaalpartners, dit is vereist om te kunnen factureren;
Bezorgpartners, dit is vereist om de door u bestelde producten te kunnen bezorgen;
Managementboek, indien de bestelling door hun wordt afgehandeld;
IT-leverancier, om onze dienstverlening zo veilig mogelijk te laten verlopen;
Marketingbureau, zodra we u gericht advertenties willen tonen;
Juridische partners, indien dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
Accountant, indien dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole;
Andere verwerkers die we inschakelen om ons te assisteren;
Andere derden, na schriftelijke toestemming van u.
De partijen die van Van Haren Publishing toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens ons, tenzij deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor onze juridische partners.

7. Wat zijn uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking door Van Haren Publishing?

Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Van Haren Publishing over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar [email protected]. Ter controle van uw identiteit kan van Haren Publishing u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN kan op meerdere plekken op uw identiteitsbewijs staan. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Van Haren Publishing verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u onverhoopt van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Haren Publishing, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten via e-mail of telefoon. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u aan te bieden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan Van Haren Publishing heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected].