IT Asset Management (ITAM)

De basis

De basisprincipes van IT Asset Management zijn samengebracht in het boek IT Asset Management Foundation. Dit boek biedt een uitgebreide inleiding over IT Assets en de specifieke kenmerken van het beheer ervan. Het is geschreven voor iedereen die wil beginnen op het gebied van IT Asset Management, hetzij holistisch of met focus op een bepaalde stroom volgens welke IT Assets moeten worden beheerd. Het beschrijft ook hoe de ITAM-praktijk is gekoppeld aan ITSM-praktijken, hoe het is gekoppeld aan niet-IT-processen en wie typische belanghebbenden zijn voor elke specifieke fase van het IT Asset Management-proces. Naast de specifieke ICT-beveiligingsonderwerpen wordt aandacht besteed aan de organisatie en het bestuur van IT beveiliging, inclusief mensen, technologie en processen die essentieel zijn voor de beveiliging van bedrijfsmiddelen. Het boek is met opzet niet erg technisch; iedereen zou het moeten kunnen begrijpen.

Samenvatting

Het doel van IT Asset Management Foundation is om alle essentiële gebieden van IT Asset Management te beschrijven en ook een solide basis te leggen voor verdere studie van de onderdelen op gevorderd niveau. Het bevat ook verwijzingen naar de ISO 19770-standaard en ITIL 4. In deze laatste uitgave van ITIL is IT Asset Management een van de practices geworden. Het boek behandelt de volgende gebieden:

– Inleiding IT Asset Management

– Inleiding Hardware Asset Management

– Inleiding Beheer van softwaremiddelen – Inleiding Service & Cloud Asset Management

– Inleiding Beheer van mensen en informatie

– Inleiding Interfaces voor IT-assetbeheer

Het boek biedt een uitgebreide en holistische benadering van IT Asset Management, met de nadruk op elke fase van de levenscyclus van een IT-asset en de betrokken belanghebbenden. IT Assets onder controle hebben is een belangrijke voorwaarde om het IT-budget op een effectieve en efficiënte manier te besteden, het ondersteunt de algehele compliance en het compliancerisico – zowel op het gebied van software als hardware kan ernstige gevolgen hebben.

Software en Hardware kunnen ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en de reputatie van het bedrijf. Een zeer goed uitgangspunt voor verdere specialisatie op het zeer brede gebied van informatiebeveiliging – namelijk Software Asset Management en Hardware Asset Management.

Het boek IT Asset Management Foundation bevat naast de theoretische concepten ook praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

– Managers – die primair verantwoordelijk zijn voor het implementeren en besturen van IT Asset Management of een deel daarvan in hun organisatie

– IT-professionals – die een basiskennis van ITAM nodig hebben of direct betrokken zijn bij sommige ITAM-praktijken (bijv. SAM Manager).

– Procurement professionals – die betrokken zijn bij het sourcen van IT Assets

– Interne audit – aangezien compliance een sleutelbegrip is in IT Asset Management.

– Leidinggevenden – die primair verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en/of goedkeuren van een IT Asset Management strategie en vervolgens toezicht houden op de implementatie en het bestuur ervan.

– Academici, afgestudeerden en studenten – die een fundamenteel begrip van IT Asset Management moeten bijbrengen en beheersen. – Iedereen binnen een organisatie – die meer wil weten en de impact van IT Asset Management wil begrijpen.

Reikwijdte en beperkingen

Het boek IT Asset Management Foundation behandelt de verschillende gebieden van IT Asset Management die ook aan bod komen in ISO 19770 en ITIL 4, door de basisconcepten en gebruikte technologieën uit te leggen en praktische voorbeelden te geven op basis van alledaagse praktijkvoorbeelden.