BiSL 4de edietie examen
Introductie foundation syllabus
(Download the practitioner syllabus hier)
De syllabus

Het doel van de syllabus is een basis te bieden voor de accreditatie van personen die betrokken zijn bij BISL. De syllabus schetst de leerdoelen gerelateerd aan het gebruik van BISL en beschrijft de vereisten en criteria waaraan een kandidaat wordt geacht te voldoen.

De doelgroepen van deze syllabus zijn:

• Geaccrediteerde Opleidingsorganisaties/ Geaccrediteerde Onderwijspartners
De syllabus helpt Opleidingsorganisaties bij het opstellen van examens en het beoordelingskader ervan.

• Examenkandidaten
Examenkandidaten begrijpen na het lezen van deze syllabus welke kennis van hen bij het BISL® 4 Foundation Examen verwacht wordt. Daarnaast krijgen ze tips over hoe zich voor te bereiden op het examen en inzicht in de waarde van het examen.
Details over de examenstructuur en -inhoud zijn gedocumenteerd in het BISL® Foundation examen structuur in dit document en voor het vervolg niveau in de BISL® Practitioner syllabus.

De syllabus voor het Foundation-niveau examen is gebaseerd op het boek getiteld ‘BiSL, Een framework voor Business Information Management 4e editie,’ dat in 2024 in het Nederlands is gepubliceerd (ISBN: 9789401811460) door Van Haren Publishing.

De producten zijn te koop via de webshop van de Van Haren Group (www.vanharen.store).

De Business Information Services Library (BISL® 4)

De Business Information Services Library (BiSL®) biedt sturingsmogelijkheden voor het domein van bedrijfsinformatiemanagement (BIM). BIM omvat proactief beheer, onderhoud en ondersteuning van zowel de geautomatiseerde als niet-geautomatiseerde informatievoorziening. BIM vertegenwoordigt de gebruikersorganisatie die gebruik maakt van deze informatievoorziening. Het neemt het eigendom van de informatiesystemen op zich en draagt de verantwoordelijkheid voor de volledige informatievoorziening binnen de organisatie.

Verenigingsactiviteiten

De KNVI Interessegroep voor Open Standaarden heeft de verenigingsactiviteiten van de voormalige ASL BiSL Foundation overgenomen (2022).

De Open Standaarden groep van KNVI richt zich met name op het initiëren van nieuwe ontwikkelingen en het organiseren van activiteiten voor het vakgebied van Informatiemanagers en functioneel beheer.

In samenwerking met de BiSL uitgever (Van Haren Group), zijn er diverse nieuwe BiSL producten ontwikkeld, waaronder ook een Informatiemanagement Career Path dat aansluit op verschillende Beste practice certificeringen die een relatie hebben met Business Informatie Management en functioneel beheer.

BISL® Certificeringslevels

Het BISL® certificeringsprogramma kent drie verschillende niveaus: Foundation, Practitioner en Specialist.
De invulling van de verschillende certificeringen wordt gecoördineerd door Van Haren Certify in samenwerking met de KNVI Interessegroep voor Open Standaarden, waarmee de verdere ontwikkeling van professionals binnen het vakgebied wordt gewaarborgd. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende BiSL® certificeringen:

1e niveauBISL® FoundationDe BISL® Foundation certificering biedt professionals de kennis van het BiSL-framework voor Business Informatiemanagement (BIM). Hiermee zijn ze in staat om BIM-processen in de praktijk te herkennen en te analyseren.
Leerdoelen omvatten het begrijpen van BiSL® processen en terminologie en het voorbereiden op het BiSL® Foundation examen.
2e niveauBISL® PractitionerDe BiSL® Practitioner certificering bouwt voort op het BiSL® Foundation niveau, waarbij de focus verschuift van theorie naar de praktische implementatie van het BiSL® raamwerk binnen organisaties.

Leerdoelen omvatten het toepassen van de BiSL® theorie voor organisatorische verbetering van BIM, het kennisnemen van praktische toepassingsmogelijkheden, het inrichten en verbeteren van BIM-processen met behulp van BiSL en het voorbereiden op het BiSL® Practitioner examen.

3e niveauBIM Strategisch specialistDeze kwalificatie wordt toegekend als iemand naast BiSL Foundation en Practitioner, ook nog DID-foundation of de ITIL 4 Leader: Digital & IT Strategy certificatie in bezit heeft.

Hiermee toont een professional aan dat hij of zij naast operationeel en tactisch ook in het strategisch domein van BIM en functioneel beheer vaardig is en daarmee kan fungeren als BIM Strategisch specialist.

3e niveauBIM verander specialistDeze kwalificatie wordt toegekend als iemand naast BiSL Foundation en Practitioner, ook een bijpassende agile certificering in bezit heeft.

Hiermee toont een professional aan dat hij of zij naast BIM, een organisatie kan helpen in een snel veranderende wereld en daarmee fungeren als BIM Veranderspecialist.
Erkende agile/Scrum certificeringen kunnen geraadpleegd worden op het Informatiemanagement Career Path.

3e niveauBIM Service specialistDeze kwalificatie wordt toegekend als iemand naast BiSL Foundation en Practitioner, ook een bijpassende IT Service Management certificering in bezit heeft.

Hiermee toont een professional aan dat hij of zij een organisatie niet alleen kan helpen met een BIM (vraag) maar ook de verbinding kan maken met Service Management (aanbod).
Daarmee kan hij of zij fungeren als BIM-service Specialist.

Erkende ITSM certificeringen kunnen geraadpleegd worden in het Informatiemanagement Career Path

3e niveauData & Informatie-management specialistDeze kwalificatie wordt toegekend als iemand naast BiSL Foundation en Practitioner ook een bijpassende IT Data Management of Analyse certificering in bezit heeft.

Hiermee toont een professional aan dat hij of zij een organisatie niet alleen kan helpen met BIM, maar ook met het omzetten van data in informatie. Daarmee kan hij of zij fungeren als Data & Informatiemanagement specialist. Erkende ITSM certificeringen kunnen geraadpleegd worden in het
Informatiemanagement Career Path

3e niveauBIM Contract specialistDeze kwalificatie wordt toegekend als iemand naast BiSL Foundation en Practitioner ook een bijpassende Contract Management certificering in bezit heeft.

Hiermee toont een professional aan dat hij of zij een organisatie niet alleen kan helpen met BIM, maar ook kan zorgen dat afspraken met business partners effectief en correct worden nageleefd.

Daarmee kan deze functionaris optreden als BIM CM specialist.
Erkende CM certificeringen kunnen geraadpleegd worden in het Informatiemanagement Career Path.

 

BISL® Foundation examen

Om het BISL® Foundation Certificaat te behalen, moet de deelnemer geslaagd zijn voor het BISL® Foundation examen. De examenprocedure wordt in deze sectie uitgelegd.

Praktische informatie  
De deelnemer moet slagen voor een meerkeuze-examen waarin zijn kennis van BISL wordt getest.

Een examenkandidaat krijgt toegang tot de online examenomgeving en moet binnen 60 minuten 40 meerkeuzevragen beantwoorden. De kandidaat moet 60% van de vragen correct beantwoorden (dus ten minste 24 van de 40 vragen) om te slagen. Elke vraag heeft vier mogelijke antwoorden waarvan er  één het juiste antwoord is.
De kandidaat ontvangt het resultaat direct na het examen. Toegang tot het certificaat wordt (digitaal) verleend zodra de kandidaat geslaagd is.

Aantal vragen:40
Tijd (minuten) voor het examen:60 minuten
% minimaal slaagpercentage60% (24)
Open/gesloten boek:Gesloten
Taal:Nederlands en Engels.
Examenvorm:Persoonlijk en online
Type vragen:Meerkeuze

Registratie voor het examen kan gedaan worden door een deelnemerscertificaat te kopen bij: www.vanharen.net/methode/bisl.

Leerdoel classificatie

De BiSL Foundation certificering volgt de Bloom levels 1 en 2.
Volgens de Bloom Taxonomie houdt dat het volgende in:

1. Onthouden: de cursist wordt getest op de volgende vaardigheden: het herkennen en onthouden van feiten, termen, basale concepten of antwoorden op vragen zonder de context precies te begrijpen.

2. Begrijpen: de cursist wordt getest op de volgende vaardigheden: het laten zien van begrip van feiten en ideeën, door te organiseren, te vergelijken of uitleg te geven.

Leerdoelen BISL® Foundation Certificering

In deze sectie kunt u lezen hoe het BISL-examen is gestructureerd en op welke onderwerpen u als kandidaat wordt getoetst. Het is ook een hulpmiddel dat u kunt gebruiken om u voor te bereiden op het examen. 
 
Met het behalen van een certificering in BISL heeft een professional aangetoond dat hij een solide begrip heeft van BIM-processen, gebaseerd op BISL-principes. Tevens heeft hij de competenties getoond die nodig zijn voor de Foundation-kwalificatie.  

Examenstructuur

Onderstaande tabel beschrijft de verschillende modules (examenstructuur) en sub-onderwerpen (examenspecificaties). Daarnaast is in de tabel ook de wegingsfactor opgenomen, die strookt met de verhouding van het aantal vragen dat in het examen wordt gesteld.

BISL examen

Belangrijke termen en concepten

De BISL® 4de editie Foundation Certificatie heeft in de onderstaande lijst een aantal kernbegrippen, concepten en definities uitgewerkt. Deze definities kun je gebruiken als ondersteuning en verduidelijking van de onderwerpen van het examen.
Let op! Leer je alleen deze termen, dan ben je waarschijnlijk niet voldoende voorbereid om voor het examen te slagen.

Applicatie 
Het geautomatiseerde gedeelte van een informatiesysteem, bestaande uit applicatieprogrammatuur, applicatie gebonden gegevens, de (fysieke) opslagstructuren waarin deze gegevens zijn ingebed en de bijbehorende documentatie.

Applicatiearchitectuur 
De structuur en samenhang van de (geautomatiseerde) informatiesystemen.

Applicatiemanagement 
Dienstverlening die gericht is op het beheer, onderhoud en vernieuwing van applicaties.

ASL (Application Services Library) 
Public domain standaard voor uitvoering en inrichting van applicatiemanagement.

Automatiseringsplan  
Een uitwerking van het informatieplan naar concrete invulling middels automatiserings- of I(C)T-projecten, inclusief beschrijving en allocatie van benodigde middelen en IT-dienstverleners inclusief een projectenplanning.

Beheerdomein 
Specifiek aandachtsgebied binnen het totale veld van het beheer van informatievoorziening. Binnen het totale beheer van informatievoorziening worden drie beheerdomeinen onderkend: IT-infrastructuurmanagement, applicatiemanagement en business informatiemanagement.

Business 
Zie gebruikersorganisatie.

Businessmanagement 
Het management binnen de gebruikersorganisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen. Informatievoorziening ondersteunt deze bedrijfsprocessen of voert delen hiervan uit.

Business unit 
Een zelfstandig onderdeel van een organisatie met een eigen resultaatverantwoordelijkheid.

Eindgebruiker 
De individuele medewerker binnen de gebruikersorganisatie die voor de uitvoering van zijn werk gebruikmaakt van een informatiesysteem of andere onderdelen van de informatievoorziening.

Exploitatiearchitectuur 
Een beschrijving van de gebruikte technische infrastructuur ten behoeve van de exploitatie van de applicatie.

Gebruikersorganisatie 
De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen die door de informatievoorziening ondersteund worden. Deze organisatie omvat zowel de eindgebruikers als het middelmanagement en het hoger management binnen deze organisatie. Een veel gebruikt synoniem voor gebruikersorganisatie is business.

IT-dienstverleners 
De partij of partijen die de diensten, projecten of producten levert of leveren die noodzakelijk zijn voor de realisatie, exploitatie, beheer, onderhoud of vernieuwing van de geautomatiseerde informatievoorziening. Een IT-dienstverlener binnen dit boek kan zowel bestaan uit een (of meer) externe partij(en) als een (of meer) interne partij(en), bijvoorbeeld de interne automatiseringsafdeling van de organisatie.

Informatiearchitectuur 
Richtlijnen en principes voor de structurering en realisatie van de informatievoorziening en overzicht en samenhang van de functionele informatievoorziening en opdeling ervan in onderliggende informatiedomeinen.

Informatiebeheergebied 
Een specifiek aspectgebied binnen de gebruikersorganisatie met een eigen bedrijfsproces, procesinrichting, proceskenmerken en eigen specifiek benodigde kennis, bijvoorbeeld financiën, inkoop, research & development of human resource management.

Informatiebeleid
Het beleid dat een organisatie voert ten aanzien van de informatievoorziening. Veelal ingevuld door beschrijvingen van ontwikkelingen, achterliggende organisatiebeleidsvisies, schetsen van de op middellange en lange termijn gewenste informatievoorziening, en de wijze, waarop de sturing en realisatie ervan plaatsvindt.

Informatiedomein 
Zie informatiebeheergebied.

Informatiegebied 
Zie informatiebeheergebied.

Informatiemanagement 
Het richting geven en bewaken van de inhoud en vorm van de informatievoorziening op hoofdlijnen (vaak voor de middellange en lange termijn), alsmede het bepalen van de meest geëigende organisatie om deze inhoud en vorm te realiseren. Middelen om deze inhoud en vorm aan te geven zijn informatiestrategie, informatiebeleid, informatieplan en automatiseringsplan.

Informatieplan 
Het geheel aan plannen van een organisatie waarin wordt geschetst hoe de informatievoorziening er op middellange termijn (meestal drie tot vijf jaar) uit gaat zien en de weg waarlangs dat wordt gerealiseerd.

Informatiesysteem
Het geheel van mensen, middelen en procedures waarmee aan de behoefte voor informatievoorziening kan worden voldaan. Naast deze – op zich correcte – definitie wordt in de praktijk vaak een andere, beperktere definitie gehanteerd:
Een verzameling samenwerkende programmatuur met onderliggend gebruikte gegevensverzamelingen, die door een organisatie gebruikt wordt om informatie verwerkende processen uit te voeren of te ondersteunen.

Informatievoorziening 
Het geheel aan informatie verwerkende processen van een organisatie, bekeken vanuit het perspectief van de gebruikersorganisatie, inclusief alles dat daarvoor benodigd is, zoals infrastructuur en informatiesystemen.

Informatievoorzieningsfunctie (informatievoorzieningsorganisatie) 
De organisatie of functie die de informatievoorziening stuurt. Het zijn dus de organisaties die (delen van de) taken op het terrein van business informatiemanagement uitvoeren.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 
Een procesmodel dat structuur geeft aan de processen van de IT-dienstverleners.

Kerngebruiker 
Eindgebruiker met een meer dan gemiddelde inhoudelijke kennis van het informatiesysteem of een deel van de informatievoorziening. Hierdoor zijn kerngebruikers in de praktijk vaak, bewust of onbewust, bezig met de uitvoering van functioneel-beheertaken.

Ketenpartner  
Organisatie waarmee de gebruikersorganisatie samenwerkt en/of gegevens uitwisselt op het gebied van primaire en/of ondersteunende processen. Dit kan een formele strategische samenwerking betreffen, maar ook een “gedwongen” relatie vanuit de maatschappij, zoals met de Belastingdienst, Justitie, ministeriële dienst of toezichthouder. Met ketenpartners worden expliciet niet de IT-dienstverleners bedoeld.

Melding 
Een vraag, opmerking, klacht, wens of verzoek van een eindgebruiker met betrekking tot de informatievoorziening.

Ontwikkelarchitectuur 
Een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en standaarden die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het onderhoud van applicaties.

Outsourcing 
Zie uitbesteding.

Ontwerp 
Een beschrijving van de opzet en werking van een informatiesysteem, gemaakt door een IT-dienstverlener.

Parameter
Instelbare variabele waarmee de wijze waarop een softwarepakket werkt kan worden ingesteld.

Procesarchitectuur 
Beschrijving van de opzet en samenhang van de bedrijfsprocessen zoals die binnen de organisatie kunnen worden onderkend, inclusief hun relaties en onderlinge afhankelijkheden. Dit wordt in dit boek ook aangeduid als beleidsmodel/beleidsarchitectuur.

Projectenplanning 
Overzicht van de voor de komende periode (meestal een jaar) geplande projecten.

Release
Een verzameling van wijzigingen in de informatievoorziening die op eenzelfde moment in gebruik worden genomen.

Releaseplanning 
Overzicht van de voor de komende periode (meestal twee tot drie jaar) geplande releases.

SaaS (Software as a Service) 
Een concept waarbij een IT-dienstverlener het gebruik beschikbaar stelt van de functionaliteit van applicaties, in tegenstelling tot het beschikbaar stellen van de applicaties zelf. De technische werking van deze applicaties wordt gerealiseerd op de centrale, technische infrastructuur van de IT-dienstverleners en wordt aangeboden aan meerdere gebruikersorganisaties.

Specificatie
Een beschrijving van de huidige en de gewenste werking van de informatievoorziening.

Informatiestrategie  
Visie en aanpak ten aanzien van te behalen strategische doelen door middel van inzet en positionering van data, informatie en informatiesystemen.

IT-infrastructuurmanagement 
Dienstverlening gericht op beheer, onderhoud en vernieuwing van de (technische) infrastructuur van de informatievoorziening.

Uitbesteding 
Het overdragen van de verantwoordelijkheid van delen van dienstverlening (voorheen uitgevoerd binnen de eigen organisatie) aan derde partijen.

Wijzigingenkalender 
Overzicht waarin alle wijzigingen in de tijd en ten opzichte van elkaar staan aangegeven.

Afkortingen
ASLApplication Services Library
ASPApplication Service Providing
BIMBusiness informatiemanagement
BiSLBusiness Information Services Library
FBFunctioneel Beheer
CMMCapability Maturity Model
CMM-iCapability Maturity Model Integrated
DAPDossier Afspraken en Procedures
IAImpact analyse
INKInstituut Nederlandse Kwaliteit
ITILIT services library
IVInformatievoorziening
KAKantoorautomatisering
OLAOperational Level Agreement
SaaSSoftware as a Service
Literatuur

Van Haren Publishing is leverancier van de officiële BiSL literatuur.

Literatuur
IDBronLink
(A)BISL 4de editie – Een framework voor business informatiemanagement

Frank van Outvorst, René Sieders en Ralph Donatz

https://www.vanharen.store/standards/business-management/bisl/bisl-een-framework-voor-business-informatiemanagement-4de-editie
Aanvullende referentieliteratuur
(B)De functioneel beheerder en BiSL®
2024 Herziene druk.
ISBN: 9789401811675Jacinta Hall & Jasper Maas
Examen regelgeving

Algemene regels  
De BISL® 4de editie certificering is waardevol, dus fraude kan niet worden getolereerd. Als we tijdens of na de uitvoering van het examen constateren dat een kandidaat fraude heeft gepleegd, wordt er geen certificaat verstrekt. Het examengeld wordt dan ook niet vergoed.

Als de kandidaat niet slaagt voor het examen, wordt ook geen certificaat verstrekt. Voor certificering moet de kandidaat dan een nieuw examen aanschaffen en afleggen. Elke kandidaat krijgt dus maar één poging per examen om te slagen.

Openbaar maken van examenvragen is illegaal
Het is niet toegestaan om examenvragen te delen met anderen of deze openbaar te maken. Dat is een inbreuk op de auteursrechten en het IP van Van Haren Publishing, die kan leiden tot juridische stappen door Van Haren Publishing met alle consequenties van dien.

Feedback en vragen
Wij hebben onze uiterste best gedaan om kandidaten met deze syllabus te helpen bij de voorbereiding op het BISL® 4de editie examen.
Wij zijn benieuwd wat u als lezer van deze syllabus en van het examen vindt. Heeft u suggesties voor ons? Dan horen wij die graag.

Veel plezier met de voorbereiding en succes met het examen. En natuurlijk wensen we iedereen vooral plezier bij het in de praktijk te brengen van de verworven kennis.

Kwaliteitseisen geaccrediteerde trainer

Naast de generieke Van Haren Certify eisen voor trainers, dient een trainer te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen voordat zij geaccrediteerde training mogen geven in BiSL® trainingen.

Minimaal te behalen score voor slagen:75%
ErvaringAantoonbaar didactische ervaring.
CertificeringenElke trainer dient zowel de BiSL® Foundation als de BiSL® practitioner te hebben behaald (per eind 2024).

Verder dienen alle trainingsorganisaties de handelsmerk registratie te respecteren en op hun website te vermelden bij hun trademark registraties: (incl. link) ‘BiSL® is een geregistreerd handelsmerk van de Van Haren Group.’

Blijf op de hoogte over BiSL!

Schrijf je in voor onze maandelijkse ( onderwerp-gerelateerde) nieuwsbrief en ontvang vele voordelen, zoals ebooks, HQ content, kortingen en meer!