BISL boeken

En een chronologisch overzicht van het vakgebied en BiSL Boeken

BiSL® Boeken

BISL boeken heben een grote rol gehad bij de evolutie van het domein business informatiemanagement en functioneel beheer is nauw verweven met de publicatie van essentiële literatuur over de jaren heen. De ontwikkeling van het Business Information Services Library (BiSL) framework is hierbij een belangrijk ankerpunt. Deze literatuur heeft professionals voorzien van de noodzakelijke kennis en tools om hun functies effectief uit te voeren. Hier volgt een geoptimaliseerde overzicht van BiSL boeken, speciaal voor SEO-optimalisatie met de zoekwoorden “BiSL Boek” en “BiSL Boeken”.

De evolutie van Functioneel Beheer en BiSL

In de laatste jaren van de 20e eeuw werd functioneel beheer erkend als een onmisbare discipline binnen IT-management. Deze periode legde de fundamenten voor de ontwikkeling van BiSL, ondanks dat er nog geen specifieke BiSL-boeken waren gepubliceerd. De eerste literatuur over IT-beheer benadrukte het belang van een effectieve brugfunctie tussen IT en bedrijfsvoering, een concept dat essentieel zou blijken voor de toekomst van het vakgebied.

2005: Het Tijdperk van BiSL Begint

Met de publicatie van “BiSL – Een Framework voor business informatiemanagement” in 2005, werd een belangrijke mijlpaal bereikt. Dit boek, dat een gedetailleerd overzicht bood van het BiSL framework, was baanbrekend in de manier waarop het business informatiemanagement benaderde, en legde de basis voor de evolutie van het vakgebied.

2007-2012: Bisl Boek Uitdieping en Uitbreiding

Deze periode kenmerkte zich door een diepgaander onderzoek naar BiSL en functioneel beheer. Er werden diverse boeken gepubliceerd die praktische richtlijnen, casestudy’s en verfijningen van het oorspronkelijke framework aanboden. Deze literatuur hielp professionals om de toepassing van BiSL in een breed scala aan contexten beter te begrijpen.

2013: BiSL Next – Een Nieuwe Fase

De introductie van “BiSL Next – A Framework for Business Information Management” in 2013 markeerde een significante evolutie binnen het BiSL-framework. Dit werk, gericht op de meest recente uitdagingen binnen business informatiemanagement, legde nadruk op zaken als bedrijfsagiliteit en klantgerichtheid. Het bood een moderner perspectief op de integratie van informatiemanagementprocessen.

Na 2013: Specialisatie en Integratie

De periode na “BiSL Next” kenmerkt zich door verdere specialisatie en de integratie van BiSL met andere methodieken zoals Agile, Lean, en ITIL. Deze fase toont de bereidheid van het vakgebied om zich aan te passen aan nieuwe werkmethoden en industrie-specifieke eisen.

2014 – 2020 BiSL boeken naar het buiteland

Om het succes van BiSL te internationaliseren, wordt er deze periode veel energie gestopt in de buitenlandse promotie van BiSL. BiSL Next zou hier een cruciale rol in moeten spelen en op den duur BiSL vervangen, hopen we te ambitieus binnen de vereniging. Echter, slaat BiSL niet aan in het buitenland.

  • Enerzijds wordt dit toegeschreven aan termen zoals Functioneel Beheer, die niet goed te vertalen zijn.
  • Anderzijds lijkt het dat Nederland anders haar IT- en Business-problemen oplost en mogelijk voorloopt, omdat hier het domein van Business Informatiemanagement veel volwassener is. IT en de Business werken hier samen om tot oplossingen te komen, terwijl in het buitenland dergelijke problematiek vooral een zaak voor de IT is, die het maar moet oplossen. Vandaar dat buitenlandse organisaties met name voor ITIL kiezen, in plaats van een oplossing die zowel ITIL als BiSL omvat.

Verder slaat BiSL Next niet aan, omdat het voornamelijk een strategische (richtinggevende) BIM-methode is, terwijl Business Informatiemanagement en Functioneel Beheer voornamelijk op het tactische (sturende) en operationele (uitvoerende) niveau plaatsvinden.

2021 – 2022 Digital Information Design (DID)

Om eerder genoemde reden komt de stichting er toch op terug om BiSl te laten vervangen door BiSL Next.

BiSL Next zelf is inhoudelijk ‘state of the art’. Echter geeft de BiSL Next verwarring met de mark en BiSL. BISl krijgt een revisie (2020) genaamt 3de editie.

En BiSL Next word onder de term Digital Information Design (DID) geherpositioneerdt en duidelijk op hetstrategisce (uitvoeren) segment gepositioneerd. Centric gaat hier een uitgebreide case-studie mee doen. En er komen 4 DID boeken om de uitvoer en toepassing van DID te onderschijven.

De ASL BISL Foundation stichting website wordt hernoemt en herlijd naar didfoundation.com en er komt hier een community omgeving ter ondersteuning van ASL, DID en BiSL.

2023< BiSL Leeft

De interesse groepen Open Standards en Service & Beheer van KNVI hebben de activiteiten van de vroegere ASL BiSL Foundation geïntegreerd. Vooral de groep Open Standards van KNVI zet zich actief in voor het opzetten van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten binnen de vereniging.

Er wordt een nieuwe versie van BiSL en ASL geïntroduceerd, waarbij er opnieuw veel nadruk wordt gelegd op de integratie van BiSL met andere methoden in de hedendaagse context. Op de webiste van de IS Open Standaarden kun je meer informatie vinden over geplande ontwikkelingen.

De rol van BiSL boeken met de jaren.

De reeks BiSL-boeken over de jaren heen heeft een cruciale rol gespeeld in de professionalisering van business informatiemanagement en functioneel beheer. Van de initiële erkenning tot de integratie met hedendaagse werkwijzen, de literatuur weerspiegelt de volwassenwording van de discipline. Elk boek, van de eerste editie van “BiSL – Een Framework voor Business Informatiemanagement” tot de meest recente publicaties, biedt professionals niet alleen historisch inzicht, maar ook de praktische kennis en richtlijnen om huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. Zo blijven “BiSL – Een framework voor Business informatiemanagement, derde editie” en andere werken essentiële bronnen voor iedereen die betrokken is bij het beheer van bedrijfsinformatie.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze maandelijkse (vakgerelateerde) nieuwsbrief en profiteer van e-books, content van hoge kwaliteit, kortingen en meer!

BiSL Boeken Chronologisch Overzicht

“BiSL – Een Framework voor Business Informatiemanagement, Derde Editie” (2021)
Deze derde editie, gepubliceerd door Van Haren Publishing, is een must-read voor iedereen die betrokken is bij business informatiemanagement. Auteurs Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst en René Sieders presenteren een uitgebreide blik op het BiSL framework. Deze editie dient als basis voor certificering bij EXIN, APMG en Van Haren Certify en is een onmisbaar BiSL boek voor professionals.

BiSL® – Een Framework voor business informatiemanagement – 4de editie (2024)

Business Informatiemanagement in de praktijk (2024)

BiSL ® – Een Framework voor business informatiemanagement – 3de editie (2020)
BiSL®, Business Information Services Library, is het framework voor business informatiemanagement. Dit boek is de officiële beschrijving van BiSL 3de editie.
BiSL 3de editie wijkt niet essentieel af van BiSL tweede druk (2012). Daarmee is het framework ‘upwards compatible’. Bestaande BiSL-gebruikers ondervinden geen beperkingen, maar krijgen aanvullende mogelijkheden en informatie aangereikt.

“Hét Handboek voor de Functioneel Beheerder” (2019)
Een praktische handleiding door Daniël E. Brouwer en Martijn Buurman, essentieel voor de dagelijkse praktijk van de functioneel beheerder.

“BiSL – Pocketguide” (2018)
Voor diegenen die een compacte versie zoeken, biedt deze pocketguide van Remko van der Pols en Yvette Backer een snelle duik in het BiSL framework. Dit BiSL boek is ideaal voor een snelle kennismaking met de principes en processen van BiSL.

BiSL® – Een Framework voor business informatiemanagement – 2de herziene druk (2017)
Dit boek is de tweede herziene druk van de officiële uitgave van ASL BiSL Foundation dat het Framework BiSL® beschrijft. De eerste druk van dit boek dateert uit februari 2005. Sinds de publicatie van BiSL was er grote belangstelling voor dit framework.

“Governance en Inrichting” (2015)
Hans van der Linden en Remko van der Pols richten zich op de governance van informatievoorziening. Dit boek is cruciaal voor het begrijpen van vraaggerichte sturing binnen organisaties.

“ASL en BiSL Praktijkcases” (2014)
Yvette Backer blikt terug op bedrijven die ASL en BiSL succesvol hebben toegepast, waarmee dit boek als inspiratie dient voor organisaties die het framework willen implementeren.

“De Functioneel Beheerder en BiSL” (2014)
Kees Ruigrok en Ernst Bosschers bieden operationele inzichten en praktische tools voor de functioneel beheerder.

BiSL – Zelfevaluatie” (2012)
Ralph Donatz introduceert een praktische zelfevaluatie om de toepassing van het BiSL framework binnen organisaties te beoordelen. Dit BiSL boek is een uitstekend startpunt voor organisaties die hun business informatiemanagement praktijken willen verbeteren.

“Naar een Vraaggestuurde Informatievoorziening” (2010)
Een praktisch boek dat de brug slaat tussen IT en business, door Remko van der Pols, René Sieders, en Ben Stoltenborg.

“Business Informatiemanagement en BiSL in de Praktijk” (2008)
Dit werk van Remko van der Pols biedt praktische inzichten en voorbeelden voor de inrichting en uitvoering van business informatiemanagement, gebruikmakend van BiSL.

Deze BiSL boeken vormen een fundament voor iedereen die betrokken is bij business informatiemanagement en functioneel beheer. Ze bieden zowel theoretische kaders als praktische handvatten om de uitdagingen van moderne organisaties aan te gaan. Voor professionals die op zoek zijn naar verdieping of verbreding van hun kennis op het gebied van BiSL, zijn deze publicaties een essentiële bron van informatie.