ASL in 3 Minuten

De basis

ASL (Application Services Library) is een raamwerk en verzameling van best practices voor applicatiebeheer.

Samenvatting

ASL (Application Services Library) werd in de jaren negentig ontwikkeld door een Nederlandse IT-dienstverlener, PinkRoccade, en werd in 2001 openbaar gemaakt. Sinds 2002 worden het framework en de bijbehorende best practices onderhouden door de ASL BiSL Foundation.

De huidige versie is ASL2, gepubliceerd in 2009.

 

ASL houdt zich bezig met het beheren van de ondersteuning, het onderhoud, de vernieuwing en de strategie van applicaties op een economisch verantwoorde manier. De bibliotheek bestaat uit een raamwerk, best practices, standaardsjablonen en een zelfevaluatie. Het ASL-framework biedt beschrijvingen van alle processen die nodig zijn voor applicatiebeheer.

 

Het framework onderscheidt zes procesclusters, die worden bekeken op operationeel, beheers- en strategisch niveau zie figuur.

 

Het applicatieondersteuningscluster op operationeel niveau heeft als doel ervoor te zorgen dat de huidige applicaties op de meest effectieve manier worden gebruikt om de bedrijfsprocessen te ondersteunen, met een minimum aan middelen en een minimum aan operationele verstoringen. Het applicatieonderhoud en -vernieuwingscluster zorgt ervoor dat de applicaties worden aangepast aan veranderende eisen,

Meestal als gevolg van veranderingen in de bedrijfsprocessen, zodat de applicaties up-to-date blijven. De verbindende processen vormen

De brug tussen het serviceorganisatiecluster en het ontwikkel- en onderhoudscluster.

De managementprocessen zorgen ervoor dat de operationele clusters op een geïntegreerde manier worden beheerd.

Tot slot zijn er twee clusters op strategisch niveau. Het doel van het cluster applicatiestrategie is om de langetermijnstrategie voor de applicatie(s) te adresseren. De processen die nodig zijn voor de langetermijnstrategie voor de applicatiebeheer-organisatie worden beschreven in het cluster applicatiebeheer-organisatiestrategie.

Doelgroep

De doelgroep voor ASL bestaat uit iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en het beheer van applicaties: ondersteunend personeel voor applicaties, applicatie-architecten en -ontwerpers, programmeurs, testers en managers met verantwoordelijkheid voor applicatieontwikkeling of applicatiebeheer.

Reikwijdte en beperkingen

ASL houdt zich bezig met de ondersteuning, het onderhoud, de vernieuwing en de strategie van applicaties en het beheer van alle gerelateerde activiteiten.

Sterke punten

– Het biedt een gemeenschappelijke taal en conceptueel kader voor applicatiebeheer (onderhoud en ondersteuning)

– Het biedt een overzicht van alle activiteiten (van operationeel tot strategisch) die nodig zijn om applicaties up-to-date te houden met de veranderende behoeften van de organisatie

– Het is bruikbaar in verschillende organisaties

– Het is eigendom van en wordt ondersteund door een non-profit, leveranciersonafhankelijke stichting met deelname van een breed scala aan organisaties.

Beperkingen

– ASL overlapt gedeeltelijk met andere IT Service Management raamwerken