Van Haren Group

Bio-training.nl

Bio-training.nl is ontstaan vanuit de wens om bij te dragen aan de standaardisatie van informatiebeveiliging in de overheidssector. Voorheen hadden verschillende overheidsinstanties hun eigen baseline voor informatiebeveiliging. Gemeenten hadden de BIG, de Rijksoverheid had de BIR, waterschappen hadden de BIWA en provincies hadden de IBI.

Met de introductie van de Rijksbrede Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het mogelijk geworden om een consistente opleiding aan te bieden. Van Haren Publishing heeft in samenwerking met verschillende security professionals uit het veld bijgedragen aan de ontwikkeling van de training, materialen en het Certified BIO Professional (CBP) examen. Ruben Zeegers is als security professional betrokken bij deze ontwikkeling en is tevens initiatiefnemer van bio-training.nl.