Accredited Education Partner

Bio-training.nl

Over Bio-training.nl

Bio-training.nl is opgericht vanuit de wens bij te dragen aan de standaardisatie van informatiebeveiliging binnen de overheid. Voorheen hadden verschillende overheidsentiteiten hun eigen basislijn voor informatiebeveiliging. Gemeenten hadden bijvoorbeeld de BIG, de centrale overheid de BIR, waterschappen de BIWA en provincies de IBI. Met de introductie van de overheidsbrede Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het mogelijk geworden uniforme training aan te bieden. Van Haren Publishing heeft, samen met enkele beveiligingsprofessionals uit het veld, bijgedragen aan de ontwikkeling van de training, de materialen en het examen voor Gecertificeerd BIO Professional (CBP). Ruben Zeegers, een beveiligingsprofessional, was betrokken bij deze ontwikkeling en is tevens de initiatiefnemer van bio-training.nl.

Aangeboden training:

 

 

 

 

Contactgegevens
Adres
WebsiteWebsite Bio-training.nl
LinkedINLinkedIN-Bio-training.nl
Telefoonnummer020-7526725
E-mail[email protected]