Happy robot Van Haren

Evaluatie

Hoe kunnen we ons blijven verbeteren?

Van Haren Learning Solutions gelooft in continue verbetering van kwaliteit. Om dit te waarborgen moeten we (de kwaliteit van) onze examens, ons examenplatform, het studiemateriaal, scores van organisaties en trainers kunnen meten.

Zodra de kandidaat toegang heeft tot zijn voucher, wordt hij of zij gevraagd om eerst een evaluatieformulier in te vullen voordat het examen daadwerkelijk begint. Dit is om ervoor te zorgen dat kandidaten niet worden bevooroordeeld op basis van hun eindresultaten van het examen.

EVALUATIES

Evaluaties worden regelmatig besproken met de certificerings commissie en de eigenaar van het certificerings schema. Deze frequentie kan variëren van driemaandelijks tot jaarlijks, afhankelijk van de algemene status van de evaluatie. Indien nodig, zal de frequentie worden verhoogd of verlaagd naar eigen inzicht van Van Haren Learning Solutions.

De status van de certificering wordt besproken met de certificeringscommissie op basis van eventuele klachten en de resultaten van de evaluaties. Indien nodig zullen passende maatregelen worden genomen om de algehele kwaliteit van het examen te verbeteren.

Het doel is om de algemene algemene waarde te verhogen en betere positieve feedback scores te genereren.

VERANTWOORDELIJKHEID

Het is de verantwoordelijkheid van VHLS om alle informatie over kandidaten te neutraliseren en generieke GDPR-conforme examenevaluaties te leveren die worden gedeeld met de examencommissie en de certificeringscommissies.

Op basis van deze evaluaties kan de examencommissie beslissingen nemen over het verbeteren van het examen en het algehele certificeringsproces. Deze worden vervolgens gedeeld met Van Haren Learning Solutions en besproken hoe eventuele wijzigingen het beste kunnen worden doorgevoerd.

GEBIEDEN DIE ONDER HET EVALUATIEBELEID VALLEN.

De feedback- en klachtenprocedure heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

We willen evalueren hoe de leerervaring van de student was, hoe ze zichzelf hebben opgeleid en hoe deze leerervaring en de individuele aspecten ervan waren.

Hoe evalueerden de kandidaten alle geleverde inhoud en de kwaliteit van de inhoud?

Hoe beoordelen de kandidaten het algemene leveringsproces?

Evaluatie

Hidden

Provide Evaluation

1. Name(Vereist)
2. What would you like to provide feedback on?(Vereist)

Voer een nummer in van 1 tot 10.
Voer een nummer in van 1 tot 10.
Voer een nummer in van 1 tot 10.
Voer een nummer in van 1 tot 10.
Voer een nummer in van 1 tot 10.
8. May we use your feedback in public and share it with others?