De TOGAF® methode in 3 minuten

De basis

De TOGAF® methode is een bewezen Enterprise Architectuur methodologie en raamwerk dat wordt gebruikt door ’s werelds toonaangevende organisaties om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren.

Samenvatting

De TOGAF® methode is een bewezen Enterprise Architectuur methodologie en raamwerk dat wordt gebruikt door ’s werelds toonaangevende organisaties om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren. Het is de meest prominente en betrouwbare Enterprise Architecture standaard, die zorgt voor consistente standaarden, methoden en communicatie tussen Enterprise Architecture professionals. Enterprise Architecture-professionals die het TOGAF-raamwerk en de TOGAF-methode vloeiend beheersen, genieten een grotere geloofwaardigheid in de branche, zijn effectiever in hun werk en hebben meer carrièremogelijkheden. Gebruik van de TOGAF standaard helpt professionals om niet vast te zitten aan bedrijfseigen methoden, efficiënter en effectiever gebruik te maken van middelen en een hoger rendement op investeringen te realiseren.

 

De TOGAF standaard is voortdurend ontwikkeld en verbeterd door de leden van The Open Group sinds de eerste publicatie in 1995. De Open Group is een wereldwijd consortium dat het bereiken van bedrijfsdoelstellingen mogelijk maakt door middel van technologiestandaarden. Met meer dan 870 lidorganisaties beslaat het diverse lidmaatschap alle sectoren van de IT-gemeenschap – klanten, leveranciers van systemen en oplossingen, tools, leveranciers, integrators en consultants, maar ook academici en onderzoekers.

De TOGAF methode, 10e editie bouwt voort op eerdere versies van de TOGAF standaard en breidt het beschikbare materiaal voor architectuurbeoefenaars uit en actualiseert het om hen te helpen bij het bouwen van een duurzame Enterprise Architectuur.

De TOGAF-documentatieset is gestructureerd om de overgang van algemene universele concepten naar de unieke configuratie binnen een organisatie aan te pakken. Het omvat de formele TOGAF methode en een bredere Body of Knowledge in de TOGAF bibliotheek, zoals hieronder weergegeven:

Figuur 1: De TOGAF-documentatieset

De TOGAF Fundamental Content omvat de universele concepten van Enterprise Architectuur. De TOGAF Series Guides nemen deze concepten en maken ze bruikbaar voor de praktijk. Samen vormen de TOGAF Fundamental Content en de TOGAF Series Guides de TOGAF standaard.

De bedoeling van het opdelen van de TOGAF methode in deze afzonderlijke documenten is om verschillende specialisatiegebieden de mogelijkheid te bieden om

in detail worden beschouwd en mogelijk afzonderlijk worden behandeld. Hoewel alle samenstellende documenten samenwerken als een geheel, is het ook mogelijk om bepaalde documenten te selecteren voor adoptie en andere uit te sluiten.

Een overzicht van de TOGAF methode

Figuur 2: De TOGAF methode

De TOGAF Fundamental Content bestaat uit zes documenten. Centraal in de TOGAF Fundamentele Inhoud staat de TOGAF Architecture Development Method (ADM), die voorziet in

een getest en herhaalbaar proces biedt voor het ontwikkelen van architecturen. De TOGAF Series Guides bestaan uit een reeks best practice documenten, die naar verwachting in de loop van de tijd zal worden uitgebreid naarmate de professionele Body of Knowledge, die de TOGAF standaard vormt, zich uitbreidt met meer stabiele best practices. De rol van de TOGAF Series Guides is voort te bouwen op de inhoud van de TOGAF Fundamentele Inhoud door uitgebreide richtlijnen te bieden voor specifieke onderwerpen, aandachtspunten en gebruikssituaties.

Doelgroep

Enterprise-architecten, bedrijfsarchitecten, IT-architecten, data-architecten, systeemarchitecten, oplossingsarchitecten; leveranciers van architecturale diensten en tools.

Reikwijdte en beperkingen

De TOGAF methode kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van een breed scala aan verschillende Enterprise Architecturen.

De TOGAF methode is een aanvulling op, en kan worden gebruikt in combinatie met, andere raamwerken die meer gericht zijn op specifieke deliverables voor bepaalde verticale sectoren, zoals overheid, telecommunicatie, productie, defensie en financiën. De sleutel tot de TOGAF standaard is de methode – de TOGAF Architecture Development Method (ADM) – voor het ontwikkelen van een Enterprise Architectuur die zich richt op bedrijfsbehoeften.