PRINCE2® 6e editie in 3 minuten

De basis

PRINCE2 is een van de meest gebruikte methoden voor het managen van projecten ter wereld. Het is een gestructureerde en procesmatige projectmanagementmethode. PRINCE2 biedt een beproefde en op ervaring gebaseerde methode waarvan alle projecten en organisaties kunnen profiteren.

Deze nieuwste evolutie van PRINCE2, de 6e editie, zal helpen begrijpen hoe de fundamentele principes van PRINCE2 de basis vormen voor goed projectmanagement. Het benadrukt hoe de methode op maat gemaakt kan worden om een geschikte pasvorm te geven aan projecten.

Het biedt praktische richtlijnen voor het managen van projecten binnen vele contexten, waaronder die waarin een agile aanpak wordt gebruikt.

Samenvatting

PRINCE2 is zo ontworpen dat het generiek is, zodat het op elk project kan worden toegepast, ongeacht de schaal, het type, de organisatie, de geografie of de cultuur van het project. Het bereikt dit door het management van projectwerk te scheiden van de specialistische bijdragen, zoals ontwerp of constructie. Deze specialistische aspecten van elk type project kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd en/of gebruikt naast PRINCE2. Het biedt een veilig algemeen kader voor het projectwerk dat zich richt op het beschrijven van WAT er moet gebeuren, in plaats van voor te schrijven HOE alles moet gebeuren.

Wanneer een project PRINCE2 volgt, moet het minimaal kunnen aantonen dat het project:

– principes van PRINCE2 toepast (voortdurende zakelijke rechtvaardiging, leren van ervaring, gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden, managen per fase, managen per uitzondering, focus op producten, op maat maken voor het project.

– voldoet aan de minimale eisen die zijn vastgelegd in de PRINCE2-thema’s (Business Case, Organisatie, Kwaliteit, Plan, Risico, Verandering en Voortgang)

– projectprocessen heeft die voldoen aan het doel en de doelstellingen van de PRINCE2-processen

– gebruik maakt van de door PRINCE2 aanbevolen technieken, zoals Quality Review, of van alternatieve, gelijkwaardige technieken.

 

 

 

PRINCE2 is gebaseerd op bewezen ervaring en governance voor projectmanagement en moet worden aangepast aan de specifieke context van een project.

context van een project. De behoeften van de organisatie en geschaald naar de omvang en complexiteit van een project. Het biedt een gemeenschappelijke

taal (een ‘PM-dialect’) voor alle projectdeelnemers om de communicatie te vergemakkelijken en bevordert de consistentie van het projectwerk en de mogelijkheid om projectmiddelen te hergebruiken. Dit vergemakkelijkt ook de mobiliteit van het personeel en vermindert de impact van personeelswissels of overdrachten.

Verder zorgt het ervoor dat deelnemers zich richten op de levensvatbaarheid van het project in relatie tot de doelstellingen van de business case, in plaats van simpelweg de voltooiing van het project als een doel op zich te zien.

PRINCE2 zorgt ervoor dat belanghebbenden (inclusief sponsors en leveranciers van middelen) goed vertegenwoordigd zijn in de besluitvorming en planning. En last but not least bevordert het leren van projectervaringen en voortdurende verbetering in organisaties.

PRINCE2 biedt een procesmodel voor het managen van een project (zie figuur). Deze processen bestaan uit een reeks activiteiten die nodig zijn om een project te leiden, te managen en op te leveren.

Figuur: PRINCE2 procesmodel (Bron: AXELOS)

Doelgroep

Projectmanagers, projectteamleden, senior management betrokken bij de besluitvorming van het project.

Reikwijdte en beperkingen

PRINCE2 is generiek, zodat het voor elk project kan worden gebruikt, ongeacht de schaal, het type, de organisatie, de geografie of de cultuur van het project.

Beperkingen: PRINCE2 is niet bedoeld om elk aspect van Projectmanagement te behandelen. Het bevat geen onderwerpen zoals: Specialistische aspecten: PRINCE2 is generiek en sluit industrie-/typespecifieke activiteiten uit. Engineering modellen, agile methoden of specifieke technieken (bijv. organisatorisch verandermanagement, inkoop, Scrum kunnen naast PRINCE2 worden gebruikt).

Gedetailleerde technieken: Bewezen plannings- en controletechnieken die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de PRINCE2-thema’s; bijvoorbeeld kritieke padanalyse (bij planning) en Earned Value Analysis (bij voortgangscontrole).

Leiderschapscapaciteiten: Leiderschap, motiverende vaardigheden en andere interpersoonlijke en zachte vaardigheden zijn kritische succesfactoren in projectmanagement, maar onmogelijk te codificeren in een methode.