OBM in 3 minuten

Auteur: Joost Kerkhofs
Herzieningsdatum: November 3, 2020

Definitie

OBM wordt al meer dan 45 jaar wereldwijd met succes toegepast en heeft in honderden gerapporteerde gevallen bewezen de prestaties van organisaties op elk gebied van het bedrijfsleven te verbeteren.
OBM is gebaseerd op de gedragswetenschap Toegepaste Gedragsanalyse en is de toepassing van deze wetenschap in organisatorische omgevingen.
Met behulp van een 7-stappen-protocol is OBM erop gericht prestaties meetbaar te verbeteren door zich te richten op gedrag in plaats van alleen op resultaten.
Hierdoor neemt het een positieve houding aan ten opzichte van het ontwerp en de implementatie van organisatorische verandering. Het helpt leiders ook om de drie veelvoorkomende valkuilen van gedragsbeïnvloeding te herkennen en te vermijden, waardoor huidig leiderschap slechts effectief is in slechts 0,8% van hun inspanningen om gedrag te veranderen. Een feit dat veel ruimte laat voor verbetering.

Samenvatting

OBM: De wetenschap achter succes

De feiten zijn confronterend en onmiskenbaar. Al decennialang blijkt uit herhaald onderzoek van o.a. McKinsey dat maar liefst 70% van de organisatieveranderingsprogramma’s niet alle doelstellingen haalt.
Gedrag’ staat altijd in de top-3 van redenen voor mislukking. Dat wil zeggen, het falen om mensen de dingen te laten DOEN die
waar het programma op gericht was.
Drie grote frustraties in directiekamers met betrekking tot gedragsverandering in organisaties zijn:

1. Waarom doen ze niet wat we hebben afgesproken?
2. Waarom werken onze gedragsinterventies niet duurzaam?
3. Hoe krijgen we ze zover dat ze het toch doen?

De oplossing uit de moderne bedrijfskunde met alle antwoorden:

Organizational Behavior Management (OBM)

OBM in een notendop:

– OBM is zowel een praktische als wetenschappelijke benadering van organisatorische gedragsverandering;

– Het is een op feiten gebaseerde methode;

– OBM heeft zijn wortels in de VS en wordt al tientallen jaren onderwezen aan universiteiten over de hele wereld, waaronder Harvard
Harvard University, Florida Tech University en de Vrije Universiteit in Amsterdam;

– Het is gebaseerd op wetenschappelijke principes waarvan keer op keer is bewezen dat ze werken: Sinds 1973 zijn er meer dan
Sinds 1973 zijn er meer dan 60.000 onderzoeken uitgevoerd, zowel in laboratoria als in organisaties;

– Het wordt steeds vaker “De wetenschap van succes” genoemd omdat OBM bewezen heeft
bedrijfsprestaties meetbaar optimaliseert voor honderden keren, in zeer uiteenlopende situaties;

– OBM kan naadloos worden geïntegreerd met andere methoden en frameworks zoals Lean, Six Sigma, ITIL®, Agile,
Scrum, DevOps, enz. en het vergroot hun effecten;

– Met OBM kan men prestaties meetbaar en merkbaar verhogen en, indien goed toegepast, kan men
het beste in mensen naar boven halen met een blijvend effect;

– Sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw heeft OBM een brug geslagen tussen gedragswetenschappen en
bedrijfskunde door het gebruik van een protocol voor prestatieverbetering. Elke stap van dat
protocol is een belangrijk ingrediënt van het medicijn;

– Zelfs in een klein land als Nederland heeft OBM zijn toepassing gevonden in honderden gevallen in vele sectoren van het bedrijfsleven en de overheid.
van het bedrijfsleven en het openbaar bestuur, met meer dan 200 geregistreerde gevallen bij het ADRIBA-instituut van de VU.
Universiteit;

– Waar veel andere methoden stoppen bij het definiëren van doelen, KPI’s en individuele doelstellingen, gaat OBM nog een
essentiële stap verder: In OBM wordt gedrag meetbaar gemaakt. Uiteindelijk gaat het erom wat mensen werkelijk
DOEN om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan een doelstelling of niet. Zoals Aubrey C. Daniels – een van de grondleggers van
OBM – het zegt: “Business is gedrag”;

– Aan de basis ligt een positieve benadering waarin gewenst organisatorisch gedrag zoveel mogelijk wordt versterkt
zoveel mogelijk worden versterkt door positieve consequenties toe te passen;

– De focus ligt op het betrappen van mensen die de juiste dingen doen, in plaats van het alleen bekritiseren van niet-naleving of onderpresteren.
onderpresteren. Het versterken van gedrag door erkenning verhoogt de waarschijnlijkheid dat het gedrag
door een biochemisch proces in de hersenen.

Zoals gedragswetenschappers graag zeggen: “Mensen houden van verandering! Zolang ze er zelf baat bij hebben.” Een feit
vaak vergeten wordt om rekening mee te houden bij het ontwerpen en implementeren van organisatorische verandering, omdat in de meeste
meestal alleen de voordelen voor de organisatie worden gedefinieerd. Waar veel raamwerken bedrijfsleiders voorzien van
structuren met betrekking tot het WAAROM en WAT, houdt OBM zich vooral bezig met het HOE van organisatieverandering.

OBM bestaat uit een wetenschappelijk bewezen 7-stappen protocol:

1.Specificeer Prestaties in termen van zowel gewenste resultaten als onderliggend gedrag;

2. Ontwerp, implementeer en gebruik een Prestatiemeetsysteem om (veranderingen in) prestatieniveaus en de kloof tussen einddoel en huidige prestatie vast te stellen;

3 Analyseer zowel huidig ongewenst gedrag als gewenst gedrag met behulp van de ABC-analyse;

4. Effectieve Performance Feedback organiseren op zowel een grafisch als verbaal aantrekkelijke manier;

5. Subdoelen stellen om de kloof tussen einddoel en huidige prestatie op te delen in acceptabele en haalbare stappen;

6. Beloon voor het bereiken van doelen en – vooral – erken voor het vertonen van het gewenste gedrag dat leidt tot de resultaten die verbonden zijn aan die doelen;

7. Evalueer, pas aan en besluit. Het protocol vormt de basis voor een levend document, waarin iteratief vooruitgang wordt geboekt.
iteratief wordt gemaakt. Evaluaties en aanpassingen worden regelmatig in het proces gemaakt, niet alleen achteraf.
achteraf.

Uiteraard bevat elke stap een aantal theoretische concepten, praktijkvoorbeelden en checklists voor de juiste
toepassing van de stap. Als OBM correct wordt toegepast, kan het leiden tot geregistreerde prestatieverbeteringen van 400% of meer.
of hoger.

Doelgroep

OBM is interessant voor iedereen die verantwoordelijk is voor het bereiken van doelen die ’te groot zijn om alleen aan te pakken’ en de samenwerking van anderen vereisen. Hoe hoger het in de organisatie wordt ingebed en doorgegeven langs de bevelsketen, hoe succesvoller het kan worden. Of, in een Agile-omgeving, hoe meer mensen het gebruiken als de manier om samen te werken met hun collega’s, hoe succesvoller het team zal worden. Gebruikers zijn onder andere:

 • Leiders en managers op alle niveaus;
 • Bedrijfsconsultants, inclusief Lean en Lean Six Sigma consultants;
 • Service Managers;
 • Bedrijfsrelatiebeheerders;
 • IT-consultants;
 • Agile / Scrum professionals;
 • Veiligheidsconsultants;
 • Projectmanagers;
 • Consultants op het gebied van beroepsveiligheid;
 • Executive Coaches;
 • Compliance officers;
 • Interne auditors;
 • Enz.

Referentiebedrijven

“OBM is of is succesvol toegepast om tal van verschillende prestatieproblemen in elke mogelijke industrie op te lossen. Enkele bekende organisaties en merken zijn:

 • Bayer
 • FrieslandCampina
 • Heineken
 • ING
 • KLM
 • KPMG Advisory
 • Quint Wellington Redwood
 • Rabobank
 • Royal FloraHolland
 • Sogeti Nederland
 • Farmaceutisch
 • Voedings- en Drankenindustrie
 • Voedings- en Drankenindustrie
 • Bankwezen
 • Luchtvaartmaatschappij
 • Consultancy
 • IT-consultancy
 • Bankwezen
 • Veiling & Distributie
 • IT-consultancy

Wereldwijde denkleiders zoals Paul Wilkinson, directeur en eigenaar van GamingWorks, onderschrijven OBM:

‘OBM-trainingen zijn waardevol en noodzakelijk voor iedereen die op afstand verantwoordelijk is voor het ‘implementeren’ van best practices benaderingen om de manier waarop mensen werken te veranderen.'”

Reikwijdte en beperkingen

Hoewel relatief gemakkelijk te begrijpen, gebaseerd op eenvoudige concepten en uiterst krachtig indien correct toegepast, heeft het juiste gebruik van OBM tijd nodig om zich te vestigen in het gedrag van leiders zelf. Soms vrolijk vergeleken met een puppytraining, is het belangrijk om te beseffen wie er getraind wordt in deze hondentrainingsvaardigheden: inderdaad, de eigenaar van de hond, niet de hond zelf! Het is daarom het gedrag van de leider dat zich weerspiegelt in het gewenste gedrag van de volger. OBM kan daarom ook worden gezien als een manier om leiderschapsvaardigheden aan te scherpen.

Sterkten

 • Wetenschappelijk bewezen methode, gebaseerd op decennia van bevestigend onderzoek in zowel laboratoriuminstellingen als casestudy’s;
 • Wereldwijd onderwezen bij particuliere opleidingsbedrijven en aan verschillende universiteiten, waaronder Harvard – Kennedy School of Government, Florida Tech University en VU Universiteit in Nederland;
 • Wereldwijde examinering en certificering beschikbaar via APMG International;
 • Sterke gebruikersbasis van gecertificeerde beoefenaars (alleen al honderden mensen in Nederland);
 • Bewijsgebaseerd (bijvoorbeeld meer dan 200 geregistreerde gevallen in een klein land als Nederland alleen);
 • Gedrag meetbaar maken;
 • Focus op positieve verandering;
 • Gebruik maken van biochemische processen in de hersenen.

Beperkingen

 • De methode moet zowel onderwezen als ervaren worden in een live casus door beïnvloeders voordat verdere succesvolle toepassing mogelijk is;
 • Voor volledige prestatieopbrengsten is een top-down benadering gunstig;
 • Beïnvloeders moeten ook bereid zijn om hun eigen gedrag te veranderen, of dit tenminste accepteren als een noodzakelijke stap;
 • Wederkerigheid kan zowel een opwaartse als neerwaartse relatie spiraal induceren. Je krijgt wat je versterkt. (!).

Aanbevolen literatuur

Organizational Behavior Management: An introduction – Robert den Broeder & Joost Kerkhofs. 2020, ‘s- Hertogenbosch.

Bringing Out the Best in People – Aubrey C. Daniels. 2016, 3rd Edition, New York

Performance Management: Changing Behavior that Drives Organizational Effectiveness – Aubrey C. Daniels & Jon S. Bailey. 2014, 5th Edition, Atlanta

Zie hier al onze OBM producten