Lean Six Sigma in 3 minuten

De basis

Lean Six Sigma is een combinatie van Lean Management en Six Sigma. Lean Management kan het best worden gedefinieerd als “een managementfilosofie die zich richt op het identificeren en elimineren van verspilling in een volledige waardestroom, die zich niet alleen uitstrekt binnen de organisatie, maar ook langs het gehele supply chain-netwerk”. Six Sigma kan het best worden gedefinieerd als “een georganiseerde en systematische methodologie voor strategische procesverbetering en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die vertrouwt op statistische methoden en de wetenschappelijke methode om de door de klant gedefinieerde defectpercentages drastisch te verlagen”. Samen kan Lean Six Sigma het beste gedefinieerd worden als “een gestructureerde, op gegevens gebaseerde aanpak voor duurzame procesverbetering”.

Samenvatting

Lean Six Sigma is de wereldwijde standaard voor het organiseren van ontwerp, data-gebaseerde verbetering en controle van zowel handmatige als digitale bedrijfsprocessen. Goed ontworpen en gecontroleerde processen zijn de sleutel tot het bereiken en behouden van operationele uitmuntendheid. Ze garanderen de kwaliteit van service en zorg, de betrouwbaarheid en veiligheid van het werk dat wordt uitgevoerd en een tijdige verwerking met korte wachttijden. Hoogwaardige processen verbeteren tegelijkertijd de flexibiliteit van de operatie. Hierdoor kan men zich aanpassen aan veranderingen in de vraag en andere omstandigheden. Het vermogen van de organisatie om op gegevens gebaseerde procesverbetering in te zetten, ten slotte, vergemakkelijkt het organisatieleren en is van fundamenteel belang voor de vruchtbare implementatie van de steeds toenemende digitaliserings- en automatiseringsmogelijkheden.

Lean Six Sigma biedt een compleet model voor het vormgeven van moderne continue verbeterprogramma’s in organisaties. De methodologie is gebaseerd op principes en methoden voor op feiten gebaseerde procesverbetering die zich de afgelopen decennia hebben bewezen en dat de komende decennia zullen blijven doen. De aanpak is ontstaan in de verwerkende industrie, maar heeft zich voortdurend verder ontwikkeld en heeft een enorme impuls gekregen in andere industrieën (bijv. de dienstensector, gezondheidszorg, openbaar bestuur, onderwijs, etc.).

Kernprincipes van de Lean Six Sigma methodologie:

1. Professionele en op wetenschap gebaseerde probleemoplossing.

2. Nauwkeurige, kwantitatieve en op business cases gebaseerde probleemdefinitie.

3. Op gegevens gebaseerde diagnose.

4. Innovatief genereren van nieuwe ideeën en oplossingen.

5. In de praktijk testen van ideeën voor implementatie.

6. Bewezen duurzame verbeteringsrealisatie.

Het DMAIC stappenplan
De hierboven geschetste principes worden geoperationaliseerd door het DMAIC stappenplan. Het gebruikt vijf fasen: Definiëren (D), Meten (M), Analyseren (A), Verbeteren (I) en Controleren (C). Het stappenplan geeft richting, helpt bij het stellen van de juiste vragen, schrijft voor wanneer bepaalde hulpmiddelen en technieken kunnen worden gebruikt en dwingt om bevindingen op een gestructureerde manier te organiseren.

1. Definiëren: Selecteer project en projectleider en stel doelstellingen en voorwaarden vast.

2. Meten: Maak het probleem kwantificeerbaar en meetbaar.

3. Analyseren: Analyseer de huidige situatie en stel een diagnose.

4. Verbeteren: Ontwikkel verbeteracties en voer deze uit.

5. Beheersen: Pas het kwaliteitscontrolesysteem aan en sluit het project af.

Doelgroep

Managers en professionals die bedrijfsverbetering als kerntaak en interesse hebben:

– Operational Excellence professionals (o.a. Lean Six Sigma Green en Black Belts); het effectief verbeteren van processen en organisatieproblemen is tegenwoordig in veel organisaties een fulltime toewijding. Het beheersen van de uitgebreide Lean Six Sigma methodologie is een voorwaarde om dit adequaat te kunnen doen.

– Proces- en projectmanagers; evidence-based, data driven en duurzame procesverbetering is van vitaal belang voor het goed functioneren van elke organisatie, ongeacht sector of branche. Het hebben van een diepgaand begrip van de concepten om dit te doen wordt beschouwd als een 21e-eeuwse voorwaarde om effectief te zijn in veranderingsgerichte bedrijfsfuncties.

– Business en senior managers; ongeacht hun functionele focus, is het vermogen om procesverbeteringsinitiatieven te herkennen, te installeren en te leiden van vitaal belang voor continue verbetering en voortdurende bedrijfsinnovatie.

– Andere managers en professionals; iedereen binnen een organisatie die geconfronteerd wordt met processen, de problemen die daar kunnen ontstaan, of de ineffectieve uitvoering van deze processen.

Reikwijdte en beperkingen

De belangrijkste focus van Lean Six Sigma is het verbeteren van operationele prestaties door repetitieve processen te verbeteren. Daarmee is Lean Six Sigma uniek, maar niet zonder complementariteit.

1. Ten eerste maakt het vermogen om processen te begrijpen en duurzaam te verbeteren optimale besluitvorming mogelijk met betrekking tot mogelijkheden voor procesautomatisering, optimaal ontwerp van business intelligence monitoring oplossingen en effectieve inzet van data science mogelijkheden.

2. Ten tweede is Lean Six Sigma een uitgebreide methodologie die het beheer van bedrijfsprocessen in organisaties mogelijk maakt. Het biedt krachtige instrumenten en richtlijnen voor proceseigenaren om, naast het beheren, processen te optimaliseren.

3. Ten slotte is Lean Six Sigma een methodologie (d.w.z. een verzameling van principes en krachtige (statistische) technieken om op data gebaseerde beslissingen te nemen) die traditioneel wordt ingezet in gestructureerde projectvormen. Om een methodologie te accepteren en te adopteren, moeten passende implementatiestructuren worden ontworpen die passen bij bestaande organisatorische werkwijzen, hetzij meer of minder iteratief (bijv. Agile Scrum) of collaboratief.