Van Haren Group

CATS® Contractmanagement in 3 minuten

De basis

In de huidige bedrijfsomgeving en in de publieke sector dringt het besef door dat organisaties deel uitmaken van complexe ecosystemen die worden bestuurd door een veelheid aan overeenkomsten die hun eigen doelstellingen, voordelen en risico’s met zich meebrengen. CATS CM helpt u bij het organiseren, beheren en structureren hiervan op contractniveau en in samenhang met andere processen.

CATS CM biedt een proactieve methodische aanpak van contractmanagement in alle bedrijfsfuncties en is toepasbaar voor zowel klanten als leveranciers. Gebaseerd op vier pijlers geeft CATS CM een duidelijke en praktische richtlijn die het mogelijk maakt om methodische stappen toe te passen voor de essentiële aandachtsgebieden van een contract en geeft richtlijnen over wie deze stappen moet uitvoeren.

Doelgroep

CATS CM is een universele methode om de waarde van contracten te maximaliseren. Het heeft als doel om focus aan te brengen in de relatie en geeft duidelijk functioneel, tactisch en strategisch inzicht in dit opkomende speelveld.

Deze methode is vooral interessant voor:

  • managers die regelmatig interacties hebben op basis van overeenkomsten met derden
  • medewerkers in de pre- en postgunningsfase van contracten (bijv. inkoop) die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren van contracten
  • sales executives die de waarde van de langetermijnrelatie begrijpen
  • customer success managers en medewerkers die betrokken zijn bij de dagelijkse uitvoering van contracten
  • contract- en servicemanagers
  • CFO’s en andere senior leidinggevenden op het gebied van financiën, audit en risico’s die begrijpen dat elk contract een verplichting is en dat elke verplichting een risico inhoudt
  • leiders die hun externe relaties volledig onder controle willen hebben.

Samenvatting

In het afgelopen decennium is Contractmanagement een belangrijk aandachtsgebied geworden voor elke organisatie in de complexe bedrijfsecosystemen die we hebben gecreëerd. Het is uitgegroeid tot een solide bedrijfsfunctie die vandaag de dag wordt gedreven door de opkomende rol van klantsucces en het uitdagende, snel veranderende bedrijfsklimaat. Het is een apart bestuursgebied geworden. Vanwege deze ontwikkeling heeft de behoefte aan een volwaardige en robuuste methode geleid tot de ontwikkeling van versie 4.0 van CATS CM. Op basis van eigen ervaring hebben auteurs Gert-Jan Vlasveld en Linda Tonkes de methode verder ontwikkeld en zijn dieper op de materie ingegaan, waardoor deze nog meer waarde heeft voor beide kanten van het spectrum.

De auteurs hebben CATS CM de afgelopen jaren geïmplementeerd in verschillende grote organisaties en nog veel meer bedrijven en overheidsinstellingen hebben het overgenomen als basis voor hun processen. Editie 4.0 is een serieuze herziening en uitbreiding ten opzichte van de vorige versie. Voortgekomen uit een Nederlands initiatief is het nu klaar om een wereldwijde standaard te worden met klanten in meerdere landen.

Reikwijdte

Het toepassingsgebied van de methode is Contract Management vanuit het perspectief van alle gerelateerde belanghebbenden in een zakelijk ecosysteem. CATS CM is complementair aan een aantal wereldwijd erkende andere standaarden die bedoeld zijn voor de uitvoering van werk.

Beperkingen

CATS CM is een manier van werken en managen. Het kan op kleine schaal worden gebruikt voor slechts één contract of leverancier of klant, maar het is het meest effectief als een bedrijfs- of organisatiebrede methode.