3e Editie

BiSL® (Business Information Services Library)

De basis

BiSL (Business Information Services Library) is een raamwerk en verzameling van best practices voor bedrijfsinformatiebeheer.

Samenvatting

BiSL (Business Information Services Library) is ontwikkeld door een Nederlandse IT-dienstverlener, PinkRoccade, en openbaar gemaakt en overgedragen aan het publieke domein in 2005. De huidige versie is de 3e editie, gepubliceerd in 2020.

BiSL richt zich op hoe bedrijfsorganisaties de controle over hun informatievoorziening kunnen verbeteren: vraag naar bedrijfsondersteuning, gebruik van informatiesystemen en niet-geautomatiseerde informatievoorziening en contracten en andere afspraken met IT-leveranciers. BiSL biedt handvatten voor business informatiemanagement: ondersteuning van het gebruik van informatievoorziening in de bedrijfsprocessen, operationele IT-sturing en informatiemanagement.

De bibliotheek bestaat uit een raamwerk, best practices, standaardsjablonen en een zelfevaluatie. Het BiSL-raamwerk geeft een beschrijving van alle processen die de besturing van

informatievoorziening vanuit een bedrijfsperspectief (zie figuur).

Het raamwerk onderscheidt zeven procesclusters, die zijn gepositioneerd op operationeel, beheers- en strategisch niveau (zie figuur).

Het cluster gebruiksbeheer zorgt voor optimale, continue ondersteuning bij het gebruik van de informatievoorziening. De functionaliteit

managementcluster structureert en effectueert veranderingen in de informatievoorziening. Het cluster verbindingsprocessen richt zich op de besluitvorming over welke wijzigingen in de informatievoorziening moeten worden doorgevoerd en hoe deze worden geïmplementeerd binnen de gebruikersorganisatie.

Het cluster managementprocessen zorgt ervoor dat alle activiteiten binnen het bedrijfsinformatiemanagementdomein op een geïntegreerde manier worden gemanaged.

De clusters strategische processen zorgen ervoor dat realiseerbare strategische plannen en beleid worden ontwikkeld voor zowel de informatievoorziening als de business informatie management organisatie.

Doelgroep

BiSL richt zich primair op business management, informatiemanagement en professionals die de ondersteuning van hun bedrijfsprocessen willen verbeteren door een betere geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde informatievoorziening te realiseren. Uiteraard behoren ook studenten en opleidingsorganisaties in dit interessegebied tot de doelgroep.

Reikwijdte en beperkingen

De reikwijdte van BiSL is de ondersteuning, het gebruik, het onderhoud, de renovatie en het beleid van de informatievoorziening en het beheer en de governance van alle gerelateerde activiteiten.

Sterke punten

– Het biedt een stabiel kader en een gemeenschappelijke taal voor het beheer van bedrijfsinformatie.

– Het vult de kloof tussen de bedrijfs- en IT-functies. BiSL herkent en adresseert managementvraagstukken die steeds belangrijker worden.

– De toepassing van BiSL in Nederland is wijdverspreid onder verschillende soorten organisaties, waardoor er veel ervaring is opgedaan met BiSL. Veel van deze ervaringen zijn vertaald in toepasbare best practices, templates, enz.

practices, templates, etc., die beschikbaar zijn op het internet.

– Internationaal geaccrediteerde examens zijn beschikbaar.

Beperkingen

– Hoewel het BiSL-raamwerk, boeken en best practices in verschillende talen zijn vertaald, is de toepassing van BiSL buiten Nederland nog relatief beperkt.