ArchiMate® in 3 minuten

De basis

De ArchiMate-specificatie definieert een open en onafhankelijke modelleertaal voor Enterprise Architectuur die wordt ondersteund door verschillende leveranciers van tools en adviesbureaus. Met de ArchiMate-taal kunnen enterprise-architecten de relaties tussen bedrijfsdomeinen op een eenduidige manier beschrijven, analyseren en visualiseren.

Samenvatting

Ontwikkeld door de leden van The Open Group, werd de ArchiMate 1.2 specificatie in oktober 2022 uitgebracht. Het resultaat is dat bedrijfsarchitecten die de taal gebruiken de manier verbeteren waarop belangrijke bedrijfs- en IT-stakeholders samenwerken en zich aanpassen aan veranderingen.

De methode bevat de formele definitie van de ArchiMate notatie als visuele ontwerptaal, samen met concepten voor het specificeren van onderling gerelateerde architecturen en specifieke gezichtspunten voor typische belanghebbenden. De standaard bevat ook een hoofdstuk over overwegingen met betrekking tot taaluitbreidingen.

De inhoud van de standaard omvat het volgende:

– De introductie, inclusief de doelstellingen, het overzicht, conformiteitseisen en terminologie.

– Definities van de algemene termen die in de specificatie worden gebruikt

– De structuur van de modelleertaal

– Het generieke metamodel van de taal

– De relaties in de taal

– Een gedetailleerde uitsplitsing van het modelleerraamwerk met de motivatie-elementen, strategielaagelementen en de drie kernlagen (bedrijf/toepassing/technologie)

– Relaties tussen kernlagen

– Elementen van implementatie- en migratielagen

– De concepten van stakeholders, architectuur viewpoints en views, evenals het ArchiMate viewpoint mechanisme

– Mechanismen voor het aanpassen van de taal

– Notatieoverzichten en samenvattingen

 

De ArchiMate modelleertaal verbetert de samenwerking door een duidelijker begrip mogelijk te maken tussen verschillende functies, waaronder business executives, bedrijfsarchitecten, systeemanalisten, software engineers, businessprocess consultants en infrastructuur engineers. De standaard maakt het mogelijk om van volledig geïntegreerde modellen van de Enterprise Architectuur van een organisatie, de motivatie erachter en de programma’s, projecten en migratiepaden om het te implementeren. De taal maakt gebruik van de terminologie die is gedefinieerd in het TOGAF raamwerk en ondersteunt het modelleren gedurende de TOGAF Architecture Development Method (ADM) cyclus.

Doelgroep

Enterprise-architecten, bedrijfsarchitecten, IT-architecten, applicatie-architecten, data-architecten, software-architecten, systeemarchitecten, oplossingsarchitecten, infrastructuurarchitecten, procesarchitecten, domeinarchitecten, productmanagers, operationele managers, senior managers, projectleiders en iedereen die wil werken binnen het referentiekader dat is gedefinieerd door een Enterprise Architectuur.

Reikwijdte en beperkingen

De rol van de ArchiMate methode is het bieden van een grafische taal voor de representatie van Enterprise Architecturen in de tijd (d.w.z., inclusief transformatie- en migratieplanning), evenals hun motivatie en rationale. De ArchiMate modelleertaal biedt een uniforme representatie voor diagrammen die Enterprise Architecturen beschrijven en biedt een geïntegreerde aanpak voor het beschrijven en visualiseren van de verschillende architectuurdomeinen, samen met hun onderliggende relaties en afhankelijkheden.

Het ontwerp van de ArchiMate taal is gestart vanuit een set relatief generieke concepten (objecten en relaties), die zijn gespecialiseerd voor toepassing op de verschillende architectuurlagen van een Enterprise Architectuur. De belangrijkste beperking voor het ontwerp van de taal is dat deze expliciet is ontworpen om zo compact mogelijk te zijn, maar toch bruikbaar voor de meeste modelleringstaken voor Enterprise Architectuur. In het belang van de eenvoud van leren en gebruik, is de ArchiMate taal beperkt tot de concepten die voldoende zijn voor het modelleren van de spreekwoordelijke 80% van de praktijkgevallen.