BiSL Advanced In 3 Minuten

BiSL (4e Editie) op Foundation-niveau:

Met de introductie van ‘BiSL® – Een Framework voor business informatiemanagement – 4e herziene editie (april 2024)’, worden de BiSL Foundation-certificeringen bijgewerkt en beschikbaar gesteld via diverse certificerende instanties, waaronder APMG-international (BiSL Foundation), EXIN (Business Information Management) en Van Haren Certify (BiSL Foundation 4e editie).

Digital Information Design (DID®) op Foundation-niveau is beschikbaar via APMG International (Digital Information Design DID) en Van Haren Certify (Digital Information Design DID Foundation). DID dient als opvolger van BiSL Next, welke niet langer door EXIN wordt aangeboden.

BiSL (4e Editie) op Practitioner-niveau:

Vanaf mei 2024 is de BiSL® Practitioner-certificering verkrijgbaar bij APMG-international en Van Haren Certify in de 4e editie. Deze certificering richt zich op het praktisch inzetten van het BiSL®-framework en de implementatie ervan binnen organisaties, waarbij BiSL® Advanced is opgevolgd door BiSL® Practitioner.

Carrièrepad voor Informatiemanagement en aanvullende certificeringen:

De KNVI Interessegroep voor Open Standaarden heeft, in samenwerking met marktpartijen, een Carrièrepad voor Informatiemanagement ontwikkeld voor professionals en organisaties die zich willen verdiepen in het domein van Business Informatiemanagement (BIM). Het doel hiervan is ondersteuning bieden bij het navigeren door de snel veranderende wereld van BIM en Functioneel Beheer.

Aansluitende certificeringen worden gefaciliteerd door Van Haren Certify, ter bevordering van verdere professionele ontwikkeling in dit vakgebied.

De basis:

Functioneel beheer (of beter gezegd: business informatiemanagement) is nog steeds hot in Nederland. Bij APMG worden al jaren lang examens BiSL Foundation afgenomen en deze stroom droogt niet uit. In totaal zijn zo’n 35.000 exemplaren van het BiSL boek verkocht en hebben circa 14.000 kandidaten het examen biSL Foundation behaald. Wel vreemd dat er pas onlangs een nieuwe certificering bij is gekomen: BiSL Advanced. Het werd een keer tijd! In deze blog leest u een beknopte toelichting op het hoe-en-wat van BiSL Advanced.

Titel: BiSL Advanced

In BiSL Advanced ligt de nadruk op het vraagstuk hoe men de kennis van BiSL kan toepassen bij het inrichten en verbeteren van business informatiemanagement (functioneel beheer en informatiemanagement). Waar het biSL frameworkboek vooral het “wat” van business informatiemanagement behandelt en het bijbehorende BiSL-examen ook gericht is op het “wat” van het BiSL-model op feitenkennis, gaat BiSL Advanced meer in op “hoe je het zou kunnen doen”: hoe kun je business informatiemanagement inrichten? Welke rollen kun je onderscheiden? Welke hulpmiddelen zijn er business informatiemanagement en hoe kun je tot een goede taakverdeling en samenwerking komen tussen business, business informatiemanagement en IT?

Het bijbehorende APMG-examen is erop gericht om te bepalen of een kandidaat de business informatiemanagement processen, zoals beschreven in BiSL, kan beschrijven, implementeren en verbeteren in verschillende organisatiescenario’s. Specifieke doelen zijn: begrip van de relaties tussen de BiSL clusters en processen, het toepassen van het framework en de processen in specifieke situaties en het beoordelen van toepassingen van BiSL in specifieke situaties.

Overzicht:

Het BiSL-advanced examen is gebaseerd op een bundel van artikelen over de volgende onderwerpen.

 1. Positionering van business informatiemanagement
 2. Inrichtingsfactoren voor business informatiemanagement
 3. Bedrijfsinformatiemodel en informatiearchitectuur
 4. Het wat-en-hoe van gegevenskwaliteit
 5. Het sturend-niveau: onderlinge afstemming, business cases en jaarplannen
 6. Business in formatiemanagement en projecten
 7. Zelfevaluatie als verbeterinstrument voor business informatiemanagement
 8. Samenwerking met andere IT-beheerdomeinen: hoe doe je dat?
 9. BiSL en agile systeemontwikkelaanpakken
 10. BiSL en Cloud
 11. Business informatiemanagement en nieuwe ontwikkelingen
 12. BiSL en informatiebeveiliging
 13. De rol van kerngebruikers binnen business informatiemanagement
 14. Rollen binnen business informatiemanagement
 15. BiSL gerelateerde documenten
 16. Hulpmiddelen voor business informatiemanagement

 

bISL ADVANCED
BiSL Advanced

Uitgangspunt is dat de workshop BiSL Advanced die voorbereidt op dit examen, drie dagen (zes dagdelen) beslaat. Daarvan wordt de meeste tijd besteed aan de module Business informatiemanagement ‘Ontwerp en implementatie’.  Zoals gebruikelijk biedt APMG een proefexamen aan.

Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen (waarvan er 26 juist beantwoord moeten worden) en duurt 75 minuten. Vereiste is dat het BiSL Foundation certificaat is behaald.

Doelgroep:

Functionele beheerders: zij die primair verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van eindgebruikers van IT en het aansturen van de IT-leveranciers.

Teamleiders en coördinatoren van functioneel beheer die hun team verder willen professionaliseren.

Consultants die verantwoordelijk zijn voor het inrichten en professionaliseren van business informatiemanagement

Iedereen binnen een organisatie die meer wilt weten over business informateimanagement.

Aandachtsgebied:

BiSL-advanced betreft het vakgebied van business informatiemanagement. Het behandelt een nadere uitwerking van het BiSL-framework boek, gericht op inrichting en professionalisering van functioneel beheer en informatiemanagement.

BiSL Advanced Courseware Pakket (2de druk)

BiSL Advanced cover

Titel: BiSL® Advanced Courseware
Pr
ice: €138,65 Incl. BTW
Inclusief: Aanvullende literatuur BiSL®Advanced examen