bisl-business-informatie-management-knvi-interessegroep-open-standards - functioneel beheer

Nieuwe editie van het BiSL-framework boek

4de editie van het BiSL-framework boek

4de editie van het BiSL-framework boek

In het voorjaar van 2024 verschijnt de 4e editie van het boek BiSL een framework voor business informatiemanagement.

De eerste editie is verschenen 2005, toen nog onder de titel BiSL, een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement. Sinds die tijd hebben duizenden functioneel beheerders, informatiemanagers en anderen in het vakgebied de boeken gelezen, cursussen gevolgd en het BiSL gedachtengoed tot zich genomen en toegepast in hun eigen praktijk. Mede hierdoor is functioneel beheer  (en meer algemeen business informatiemanagement) een volwassen vakgebied geworden. Je komt de termen tegen in opleidingen en in vacatures. Dat was in 2005 wel anders!

Business informatiemanagement (en functioneel beheer) is met de verdergaande automatisering, de toegenomen informatie-uitwisseling in ketens en het toegenomen belang van data als losse entiteit alleen maar relevanter geworden. Om over informatiebeveiliging nog maar te zwijgen. En dus is het belang van BiSL als hulpmiddel bij inrichting, structurering, en ontwikkeling van dit vakgebied eveneens onveranderd groot.

In de derde editie (2020) zijn veel inhoudelijke wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd als gevolg van de veranderende wereld: meer aandacht voor o.a. data, ketens, standaard IT-oplossingen (app’s, ‘platformen’ zoals SAP en EPD’s), informatiebeveiliging en verdere outsourcing. Dit heeft zelfs geleid tot een nieuw proces in het BiSL framework: operationele ketenafstemming.

De aanleidingen voor deze nieuwe 4e editie (2024) waren: (1) enkele op- en aanmerkingen van lezers/gebruikers, (2) de tekstuele verbeterpunten die we zelf als auteurs hadden opgemerkt, (3) het feit dat de ASL-BiSL Foundation de rechten van BiSL heeft overgedragen naar VanHaren Publishing (de uitgever) en de kennissite naar KNVI en (4) dat het een keer tijd werd om de look-and-feel (de huisstijl) te vernieuwen.

Inhoudelijk is er dan ook niet heel veel veranderd. Het framework-model is niet gewijzigd. Er is eerder sprake van taal- en stijlverbeteringen en er zijn enkele toelichtingen op specifieke onderwerpen toegevoegd (vooral in de vorm van voetnoten). Wel is de beschrijving van het proces Beheer bedrijfsinformatie  iets vereenvoudigd, omdat het onderwerp ongestructureerde gegevens als aparte soort gegevens in het gebruik voor verwarring bleek te zorgen en in de tekst van het proces Voorbereiden Transitie is meer aandacht geschonken aan het onderwerp borging van beveiligingsmaatregelen. Tenslotte zijn de bijlagen en de literatuurlijst op punten aangepast en aangevuld en is aan hoofdstuk 12 een lijstje met boodschappen toegevoegd (in lijn met de andere hoofdstukken).

Qua huisstijl zijn  er twee dingen veranderd: (1) het framework-model heeft een ander uiterlijk gekregen (meer rondingen), (2) elk proces in het framework heeft een icoon gekregen en (3) per cluster is bij elk hoofdstuk de positie in het framework weergegeven. We denken dat hiermee de leesbaarheid vergroot wordt.

De auteurs:

Ralph Donatz

Frank van Outvorst

René Sieders

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze maandelijkse (vakgerelateerde) nieuwsbrief en profiteer van e-books, content van hoge kwaliteit, kortingen en meer!