BIAN in 3 minuten

De basis

Het Banking Industry Architecture Network (BIAN) is een vereniging van banken, leveranciers van oplossingen en onderwijsinstellingen met als gemeenschappelijk doel het definiëren van een semantische servicestandaard voor de bancaire sector.

Samenvatting

BIAN verwacht dat een standaard definitie van de bedrijfsfuncties en service-interacties die de algemene interne werking van elke bank of organisatie in het bancaire ecosysteem beschrijven, een belangrijk voordeel zal zijn voor de industrie. Vergeleken met een toename van propriëtaire ontwerpen, biedt een dergelijke industriestandaard de volgende belangrijke voordelen:

– het maakt een efficiëntere en effectievere ontwikkeling en integratie van softwareoplossingen voor de banksector mogelijk

– het verbetert de operationele efficiëntie binnen de sector en biedt de mogelijkheid tot meer hergebruik van oplossingen en mogelijkheden binnen en tussen organisaties in de banksector

– het ondersteunt de huidige behoefte aan meer integratie en samenwerking binnen de sector door het gebruik van (open) API’s

– het ondersteunt de adoptie van meer flexibele business service sourcing modellen en verbetert de evolutie en adoptie van gedeelde third party business services.

BIAN relateren aan de fasen van de TOGAF ADM. Voor elke TOGAF ADM fase zijn alleen die BIAN deliverables opgenomen die een directe input zijn voor die ADM fase. Aangezien de impact van deze BIAN producten volledig geïntegreerd is in de output van die ADM fase, is de invloed op latere ADM fases volledig gedekt, zie figuur. Het toepassen van de TOGAF ADM produceert en verrijkt het BIAN Service Landschap en BIAN Business Scenario’s die specifiek zijn voor de organisatie. Bovendien kunnen de resultaten worden teruggekoppeld naar de BIAN-gemeenschap om de BIAN-producten uit te breiden en te verrijken.

BIAN and TOGAF

Doelgroep

Enterprise-architecten, bedrijfsarchitecten, IT-architecten, applicatiearchitecten, gegevensarchitecten, systeemarchitecten, oplossingsarchitecten, procesarchitecten, domeinarchitecten, senior managers, projectleiders en iedereen die wil werken binnen het referentiekader dat door een Enterprise-architectuur is ontworpen.

Reikwijdte en beperkingen

De rol van de BIAN Service Landscape is om een gemeenschappelijke taal te bieden voor de definitie van een bancair ecosysteem. Deze taal is canoniek en implementatie- en technologie agnostisch, zodat het kan worden toegepast in een breed scala van organisaties en technologie-omgevingen.

Door de verschillende lagen van de overkoepelende BIAN-architectuur te combineren, biedt het financiële instellingen over de hele wereld een uniek uitgangspunt voor bedrijfs- en IT-vernieuwing op een zeer gecontroleerde en consistente manier.

Vandaag de dag richt BIAN zich voornamelijk op de bancaire sector. Andere financiële diensten, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, kunnen er echter al van profiteren. Verwacht wordt dat BIAN in de komende jaren ook modellen zal leveren voor deze sectoren.