marketing > nima-marketing-b > Trainings

NIMA Marketing-B Essentials

Prijs: € 895

Max: 15

2 days

HBO

NIMA B Business marketing

Prijs: € 3395

Max: 20

17 days

HBO

NIMA eMarketing-B

Prijs: € 3750

Max: 20

11 days

HBO

NIMA B Consumenten marketing

Prijs: € 3395

Max: 20

17 days

HBO

NIMA Marketingcommunicatie B Opleiding

Prijs: € 2370

Max: 20

12 days

Onbekend

NIMA B Digital marketing

Prijs: € 3950

Max: 16

17 days

HBO

NIMA Consumentenmarketing B Opleiding

Prijs: € 2395

Max: 20

12 days

Onbekend

NIMA B Business Marketing

Prijs: € 3445

Max: 22

9 days

HBO

NIMA B Digital Marketing

Prijs: € 3445

Max: 22

9 days

HBO

NIMA B Communicatie

Prijs: € 3745

Max: 22

9 days

HBO

NIMA B Consumentenmarketing

Prijs: € 3445

Max: 22

9 days

HBO

NIMA B Sales - Verkoopleider

Prijs: € 3793

Max: 22

10 days

HBO

NIMA B Sales - Accountmanager

Prijs: € 3793

Max: 22

10 days

HBO

NIMA B Marketingcommunicatie Opleiding

Prijs: € 2495

Max: NVT

12 days

Onbekend

Bijles NIMA A - NIMA B

Prijs: € 0

Max: NVT

1 days

Onbekend