marketing > nima-emarketing-b > Trainings

NIMA Marketing-B Essentials

Prijs: € 895

Max: 15

2 days

HBO

NIMA B Business marketing

Prijs: € 3395

Max: 20

17 days

HBO

NIMA eMarketing-B

Prijs: € 3750

Max: 20

11 days

HBO

NIMA B Consumenten marketing

Prijs: € 3395

Max: 20

17 days

HBO

NIMA B2 Digital Marketing

Prijs: € 2495

Max: 20

3 months

HBO

NIMA B Digital marketing

Prijs: € 3950

Max: 16

17 days

HBO

NIMA B2 Business Marketing

Prijs: € 1995

Max: 15

3 months

HBO

NIMA B2 Consumentenmarketing

Prijs: € 1995

Max: 15

3 months

HBO

NIMA Consumentenmarketing - B

Prijs: € 2495

Max: 22

9 days

Onbekend

NIMA B1 Marketing Manager

Prijs: € 1795

Max: 15

3 months

HBO

NIMA Consumentenmarketing-B

Prijs: € 1957

Max: NVT

1 years

HBO