Docentenexemplaar aanvragen

Docenten of lectoren kunnen gratis een ebook aanvragen als docentenexemplaar bij Van Haren Publishing.
Na antwoord van onderstaande vragen, ontvangt u een ebook voucher code waarmee uw het boek kunt bestellen in de shop.

ISBN* eBook:
Titel*:
Auteur*:
Naam aanvrager*:
Naam Hogeschool*:
Studierichting (faculteit)*:
Locatie*:
E-mail adres aanvrager*:
Bezorg adres (privé)*:
Postcode*:
woonplaats*:
Telefoonnummer*:

1. Voor welk vak is het aangevraagde boek bestemd?

2. Voor welk studiejaar / welke studiejaren is het boek bestemd?
Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4

3. Hoeveel studenten (ongeveer) volgen dit vak/ zullen dit gaan volgen? (noteer het aantal studenten in het betreffende studiejaar)

4. Gaat u het boek voorschrijven als verplicht studieboek voor dit vak?
JaNeeBoek is al voorgeschreven

5. Is het boek geschikt als studieboek voor andere opleidingen/vakken aan uw hogeschool? Zo ja, voor welke? Noteer zo mogelijk ook de naam van de betreffende contactpersoon

6. In welk Van Haren Publishing domein licht u interesse gebied?
IT & IT-managementProjectmanagementBusinessmanagementEnterprise-architectuur

Binnen 4 √° 8 weken na verzending wordt er contact met u opgenomen ter evaluatie van het boek.

Bij sommige publicaties zijn docenten exemplaren beschikbaar. Deze kunt u vinden op: https://www.vanharen.net/shop/Trainer-materiaal

Hiervoor dient u zichzelf wel eerst op de website te registreren als docent.


Geschikte boeken als docentenexemplaar voor het hoger beroepsonderwijs

Hieronder staat een kleine selectie van de meer dan 500 Van Haren Publishing publicaties, die het meest geschikt zijn voor het hoger beroepsonderwijs. De boeken zijn geselecteerd op onderwerp. Wij raden u aan een docentenexemplaar op te vragen wanneer u nog niet bekend bent met onderstaande titels.

Onderstaande publicaties worden door meerdere hogescholen gehanteerd.


 Projectmanagement

Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D (dutch version)9789087534974_3D-PBOOK004

Dit boek is geschikt voor eerste en tweedejaars HBO studenten.
De toepassing is gebaseerd op IPMA-D¬† voor het HBO, waar ook het competentie aspect van projectmanagement behandeld wordt. Van Haren Publishing is offici√ęle uitgever van IPMA. U kunt er op vertrouwen dat deze publicatie van uitmuntende kwaliteit is.

Deze publicatie beschikt over een werkboek, docentenmateriaal en een website.


Projectmanagement op basis van NCB versie 3 – IPMA-C en IPMA-D – 2de geheel herziende druk (dutch version)9789087536701_CoverLR

Het offici√ęle IPMA boek is geschikt voor derd- en vierdejaars studenten die bekend¬†zijn met IPMA project management en die mogelijk een IPMA-certificering willen halen om hun CV aan te streken. IPMA Nederland biedt hogescholen hierin ondersteuning.

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


BASISBOEK PROJECTMANAGEMENTuntitled

Dit boek is geschreven voor iedereen die op een praktische manier kennis wil maken met projectmanagement. Het is primair bedoeld voor gebruik in het hoger onderwijs. De inhoud is gebaseerd op de recente inzichten en opvattingen over projectmanagement.

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


Projectmanagement op basis van PRINCE2¬ģ Editie 20099789401800044

Dit boek is ontwikkeld als studieboek voor iedereen die zich op een degelijke wijze wil voorbereiden op het PRINCE2 Foundation examen, dan wel het PRINCE2 Practitioner examen. Duidelijk is aangeven welke tekst niet hoeft te worden bestudeerd voor het Foundation examen.

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


Businessmanagement

Handboek Managementmodellen – Een praktisch overzicht van de meest gebruikte modellen
untitled

Het Handboek met meer dan 100 managementmodellen biedt (aankomende) managers en adviseurs een compleet naslagwerk voor een toepassing in de praktijk. Het biedt die informatie die nodig is om de bedrijfssituatie op een zinvolle en diepgaande wijze te onderzoeken en de juiste beslissingen te kunnen nemen.


Contractmanagement

CATS CM¬ģ editie 2014: Contractmanagement voor opdrachtgever en leverancier9789087537210_CATS CM

CATS CM¬ģ biedt een methodische aanpak voor contractmanagement. Dit boek geeft niet alleen een goede beschrijving van het nog jonge vakgebied contractmanagement, het levert ook een werkbare methode voor contractmanagers.

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


Procesmanagement / organisatiekunde

Grip op Processen in Organisaties9789087536886_CoverLR

Dit boek gaat over het analyseren, ontwerpen en inrichten van processen in organisaties. Het geeft concreet in stappenplannen wat je kunt doen als je processen in je organisatie wilt verbeteren en (her)ontwerpen.

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


Procesarchitectuur als veranderinstrument9789087535506

De in dit boek gepresenteerde aanpak is gebaseerd op theorie uit onder meer organisatiekunde, logistiek, informatievoorziening, management control en veranderkunde. Praktische voorbeelden brengen de concepten tot leven en laten zien hoe het werkt.


(Business) Informatiemanagement

De functioneel beheerder en BiSL9789401800051_coverlr¬ģ

Als gevolg van de automatisering van veel processen in organisaties, hebben deze steeds vaker behoefte aan een schakel tussen de gebruikerskant. Die schakel is business informatiemanagement. Dit boek is geschikt voor eerste- en tweedejaars studenten die kennis willen maken met Business Informatiemanagement vanuit een bedrijfskundige benadering.

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


Business- & Informatieplanning – een raamwerk voor organisatieverbetering9789401800105

Business- & Informatieplanning is een praktische methode die organisaties helpt bij het ontwerpen, ontwikkelen, plannen en besturen van organisatieveranderingen. Het maken van een goed en gedragen veranderplan is immers de eerste stap van een succesvolle verandering. Dit boek is geschikt voor tweede-, derde- en vierdejaars studenten die al bekend zijn met Business Informatiemanagement.


BiSL¬ģ – Een Framework voor business informatiemanagement9789087537029-cover_3D-PBOOK004_dun

Dit boek is de tweede herziende druk van de offici√ęle uitgave van ASL BiSL Foundation dat het Framework BiSL¬ģ beschrijft.
De eerste druk van dit boek dateert uit februari 2005. Sinds de publicatie van BiSL was er grote belangstelling voor dit framework. Veel organisaties gebruiken het procesmodel van de best practices van BiSL.

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


IT-servicemanagement

IT-servicemanagement op basis van ITIL¬ģ 2011 Editie9789401800174_itservicemanagement

Ten opzichte van de vorige druk van ITIL ( ITIL versie 3) zijn de processen voor strategiemanagement en klantrelatiebeheer. Ook de andere nieuwe en gewijzigde concepten van ITIL 2011 Editie komen in dit boek aan bod.

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


Foundations van ITIL¬ģ V39789087530563

Dit boek is, met zijn voorgaande edities, al jaren het toonaangevende boek over ITIL. Het boek heeft zijn plaats verdiend bij de vele experts die zich bezighouden met de implementatie van best practices op het gebied van IT-servicemanagement, bij ITIL-trainingen, in het MBO en HBO, enz.

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


IT & IT-management

Beheer van de ICT-infrastructuur9789087530013-280x290

Deze publicatie bevat Academy Tracks; een complete ICT-opleiding op HBO-niveau in de volgende richtingen: Service Management, Information Management en System Developer.

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


ABC of ICT9789087531409

This book describes what ABC is, why it is important and gives practical cases and examples in dealing with ABC issues. The book contains more than 35 case examples from industry experts and practitioners on what they have done to solve specific ABC issues.


IT Security

Basiskennis informatiebeveiliging op basis van ISO27001 en ISO27002OM_BASISKENNIS_BEVEILIGING_3D-PBOOK004

Het bevat de basiskennis die onmisbaar is voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij informatiebeveiliging of IT. Dit boek is in eerste instantie ontwikkeld als studieboek voor het examen Information Security Foundation based on ISO/IEC27002 van EXIN.


IT Governance

Implementing Effective IT Governance and IT Management9789401800082

An integrated and comprehensive approach to the alignment, planning, execution and governance of IT and its resources has become critical to more effectively align, integrate, invest, measure, deploy, service and sustain the strategic and tactical direction and value proposition of IT in support of organizations.

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


 IT-Enterprise architectuur

 Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode9789087537388_CoverHR

Deze methode sluit aan op nationale en internationale methoden en raamwerken. Daarbij is het gelukt een goede balans te vinden tussen theorie en praktijk en tussen breedte en diepgang.


Applicatiemanagement

ASL¬ģ 2 – Een framework voor applicatiemanagement¬†untitled

ASL 2 biedt ondersteuning bij het inrichten van applicatiemanagement, onder andere door de best practices die te vinden zijn op de website van de ASL BiSL Foundation. Zie: www.aslbilsfoundation.org

Deze publicatie beschikt over docentenmateriaal


 Docentenexemplaar voorwaarden

Enkel docenten en lectoraten hebben recht op een docentenexemplaar.

Docentenexemplaar
Docentenexemplaar

Zoals onder het docentenexemplaar aanvraag formulier wordt vermeld wordt er enkele weken na levering van het desbetreffende docentenexemplaar contact met u opgenomen. Iedere docent heeft recht op een docentenexemplaar / beoordelingsexemplaar. Echter is het niet de bedoeling dat complete opleidingen die een boek hanteren telkens nieuwe docentenexemplaren blijven aanvragen. Als dit het geval is zal er contact opgenomen worden met de betreffende opleiding om tot een compromis te komen.