Met IT Service-portfoliomanagement (ITS-PM ) wordt het bekende begrip ‘portfoliomanagement’ toegepast op IT-services. Als tactisch en strategisch proces heeft portfoliomanagement tot doel het maximale resultaat te behalen met de portfolio van IT-services. Een resultaat dat ten goede moet komen aan de afnemers van de IT-diensten die er uiteindelijk een waardeoordeel over vellen. Aldus is IT Service-portfoliomanagement verantwoordelijk voor het maximaliseren van de klant- of business waarde van IT.

De verantwoordelijkheid van ITS-PM omvat het ontwikkelen en beheren van een portfolio aan diensten. Niet door zelf de ontwikkeling of het beheer van de IT-diensten uit te voeren, maar door ervoor te zorgen dat vraag en aanbod aan IT-diensten perfect op elkaar aansluiten ten tijde van de levering. Opzet daarbij is het behalen van een maximaal resultaat over alle diensten, door zichtbaar te maken wat er allemaal geleverd wordt en in welke mate het nog beter kan.
Dat kan door voortdurend te kijken of het niet slimmer kan of simpeler, of dat er met minder meer te bereiken is, met de juiste snelheid en flexibiliteit. Vanzelfsprekend moet dat ook nog eens plaatsvinden tegen de laagste kosten en conform de regels van de onderneming (security, compliance, Enterprise-architectuur).

Bij het op portfolioniveau kijken naar activiteiten gaat het om de vraag: past dit voorstel in het geheel van de activiteiten die ik wil uitvoeren, in plaats van: is hiervoor een sluitende business case en zijn de vooronderstellingen realistisch?

Het interessante is dat – mits goed toegepast – er bij ITS-PM een scherp oog is voor zowel kosten als benefits, voor zowel het investeren als het verzilveren. Vaak lijkt het bij organisaties alsof men blij is dat er een besluit is genomen over de business case en dat men vervolgens overgaat tot de orde van de dag (die soms weer een andere business case betreft). Meer en meer zijn we ervan doordrongen dat organisaties slechts kunnen bestaan als ze waarde leveren aan de klant. En dat geldt nadrukkelijk ook voor IT: de investeringen en kosten leiden tot bedrijfsondersteunende systemen en diensten, die vroeg of laat moeten leiden tot meer waarde voor de klant, waardoor klanten willen terugkomen bij het bedrijf.

In de Verenigde Staten heeft de centrale overheid een portfoliobenadering afgedwongen voor haar overheidsdiensten: directeuren moeten zich volgens de Clinger Cohen Act bij hun besluitvorming over IT-uitgaven laten leiden door een portfoliobenadering. Hiermee bedoelt men een portefeuillebenadering waarbij het hoofddoel is het optimaliseren van het resultaat van de hele portefeuille. De wetgever hoopte dat men dankbaar gebruik zou maken van de ervaringen en best practices rondom portfoliomanagement in de financiële wereld. En voor een deel is dat ook gebeurd.

De Clinger Cohen Act is niet overgewaaid naar West-Europa en Nederland. Maar dat is slechts een kwestie van tijd. De situatie in Nederland kan men momenteel als volgt beschrijven (voor zowel overheden als bedrijven): men weet nauwelijks hoeveel geld er in IT wordt gestoken, hoeveel dat oplevert voor de klanten/burgers en men kan ook niet aangeven wat de return-on-investment is. We hebben hier een flinke weg in te gaan. En dat vraagt om een andere kijk op business, op business en IT en op IT zelf.

In het boek IT Service-Portfoliomanagement: Maximaliseer de waarde van IT van Han Verniers, Wim Teunissen wordt uitgebreid ingegaan op dit onderwerp, geïllustreerd met veel concrete voorbeelden.

Ga voor meer informatie over dit boek (en aanverwante onderwerpen) naar Van Haren Publishing www.vanharen-library.net

Buy now
Van Haren Publishing shop

Please wait...

X
Added to your cart