Van Haren Publishing | Corporate

VeriSM™- In 3 Minutes Polish

Wprowadzenie

Każda organizacja staje się dostawcą usług na dzisiejszym rynku. Nawet organizacje sprzedające produkty muszą dodać do nich określone usługi. Rozważając sektor bankowości, ubezpieczeń, administracji państwowej ale także liczne sklepy internetowe, w których fizyczny produkt jest towarem, a usługa jest cechą wyróżniającą dany sklep.

Jak najlepiej zarządzać naszymi usługami i zapewnić zadowolenie naszym klientom?

W ostatnich dziesiątkach lat nastąpiła eksplozja różnych metodyk i praktyk zarządzania usługami, pozostawiając organizacje osamotnione co do wyboru najlepszego sposobu postępowania.

VeriSM™ to zupełnie nowe podejście, które pomoże Ci stworzyć elastyczny model operacyjny, będący dla Ciebie i Twojej organizacji skuteczny i pomocny w uzyskaniu pożądanych rezultatów biznesowych.

VeriSM™ opisuje, w jaki sposób organizacja może zdefiniować zasady zarządzania usługami, a następnie użyć zróżnicowanych praktyk zarządczych w celu ciągłego dostarczania wartości.

VeriSM™ opisuje holistyczne podejście do zarządzania usługami, które obejmuje swym zakresem:

 • Dostarczanie wartości (Value-driven)
 • Ewoluowanie (Evolving)
 • Odpowiadanie na potrzeby (Responsive)
 • Zintegrowanie (Integrated)
 • Usługowość (Service)
 • Zarządzanie (Management)

Streszczenie

VeriSM™ opisuje podejście do zarządzania usługami z poziomu organizacji, patrząc od początku do końca a nie tylko skupiając się na jednym departamencie, procesie biznesowym czy jednostce organizacyjnej. Stosując model VeriSM™ organizacja, może w sposób elastyczny przyjąć wiele praktyk w zakresie zarządzania, aby dzięki temu dostarczać odpowiedni produkt lub usługę we właściwym czasie swoim konsumentom.

VeriSM™ umożliwia odpowiednie dostosowanie podejścia w zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa, wielkości organizacji, priorytetów biznesowych, kultury organizacyjnej – a nawet charakteru indywidualnego projektu lub usługi, nad którym pracujesz.

Zamiast skupiać się na jednym, z góry narzuconym sposobie wykonywania pracy, VeriSM™ pomaga organizacjom reagować na zmieniające się potrzeby swoich klientów i ciągl edostarczać wartość, dzięki zintegrowanym praktykom zarządzania usługami.

model
model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model VeriSM™

W modelu VeriSM™ zarządzanie usługami rządzi każdą działalnością, koncentrując się przede wszystkim na wartości, wynikach i celach organizacji. Zasady organizacji usługowej są definiowane i tłumaczone na potrzeby całej organizacji. Działają one jak bariery ochronne, aby zapewnić, iż wszystkie produkty i usługi są dostosowane do potrzeb organizacji. Zasady zostają określone dla wszystkich obszarów, w tym bezpieczeństwa, ryzyka, jakości i wykorzystania zasobów, a następnie przekazywane wszystkim pracownikom zaangażowanym w rozwój i eksploatację produktów i usług.

Unikatowym elementem modelu VeriSM™ jest siatka zarządzania. Zapewnia ona elastyczne podejście, które można dostosować w zależności od wymagań danego produktu lub usługi.

Siatka ta obejmuje:

 • Zasoby
 • Środowisko
 • Nowe technologie
 • Najlepsze praktyki zarządzani

Dla każdego produktu lub usługi obszary te są punktem odniesienia, a tam, gdzie jest to konieczne, siatka jest dopasowywana.

Weźmy poniższy przykład: bank chce utworzyć aplikację mobilną, która pozwala użytkownikom wysyłać pieniądze do znajomych za pomocą jednego tylko kliknięcia. Siatka tego produktu może obejmować zwinne praktyki developerskie, tak aby uzyskać szybką opinię o nowym produkcie. Bank może wykorzystać swoje możliwości i pracować w innowacyjny sposób, ale nadal mają zastosowanie zasady zarządzania usługami związane z bezpieczeństwem i ryzykiem.

Grupa docelowa

Metodyka VeriSM™ jest niezbędną lekturą dla każdego, kto pracuje z produktami i usługami.

Szczególnie interesujące będzie ona dla:

 • Menedżerów – którzy chcą zrozumieć, jak wykorzystać praktyki zarządzania usługami
 • Właścicieli usług i menedżerowie usług – którzy muszą podnosić swoje umiejętności i być świadomi, jak zmieniło się zarządzanie usługami
 • Kierownictwa przedsiębiorstwa – aby być odpowiedzialnym za skuteczne świadczenie usług
 • Specjaliści IT – by dostosować świadczone przez siebie usługi do całej organizacji usługowej
 • Absolwentki i absolwenci – którzy będą dołączać do organizacji i powinni zrozumieć zasady zarządzania usługami
 • Wszyscy pracownicy w nowoczesnej organizacji usługowej

Zakres podejścia

VeriSM™ obejmuje:

 • Kulturę usług
 • Kontekst organizacyjny
 • Ludzie / strukturę
 • Wyzwania związane z zarządzaniem usługami
 • Procesy, narzędzia i pomiary
 • Model VeriSM™
 • Działanie w świecie cyfrowej transformacji
 • Wybór i zintegrowanie praktyk zarządzania
 • Progresywne praktyki zarządzania, w tym Lean, DevOps i Agile
 • Wpływ technologii na zarządzanie usługami
 • Pierwsze kroki

Odpowiednia strona internetowa

www.IFDC.global

Find more on VeriSM at:http://verism.vanharen.net

VeriSM – A service management approach for the digital age : € 52,95 

services

 

VeriSM™ – Foundation Courseware: € 59,68

services

Leave a Comment