Tag Archives: Scaling agile in organisaties

SAFe (Scaled Agile Framework)

In het boek Scaling agile in organisaties worden verschillende veelgebruikte agile frameworks beschreven. Een van deze frameworks is SAFe. SAFe (Scaled Agile Framework) is een framework om het opschalen van agile teams mogelijk te maken om daarmee betere systemen, hogere medewerkersbetrokkenheid en betere kostenafwegingen te kunnen maken. Dit is dan…

Spotify toegelicht vanuit het boek ‘Scaling agile in organisaties’

In het boek Scaling agile in organisaties worden verschillende veelgebruikte agile frameworks beschreven. Een van deze frameworks is Spotify. In de vorige blog posts zijn voorbeelden gegeven van agile frameworks waarbinnen met verschillende teams aan één product gewerkt wordt. Er zijn ook agile frameworks ter ondersteuning van IT-afdelingen die tientallen…

PRINCE2 Agile toegelicht vanuit het boek ‘Scaling agile in organisaties’

In het boek Scaling agile in organisaties worden verschillende veelgebruikte agile frameworks beschreven. Een van deze frameworks is PRINCE2 Agile. PRINCE2 Agile omvat zowel het bestaande PRINCE2 (edition 2009) als het agile gedachtegoed. Vanaf mei 2017 is PRINCE2 Update 2017 beschikbaar waarbij de principes, thema’s en processen geen majeure wijzigingen hebben ondergaan….

Scrum at Scale (S@S) toegelicht vanuit het boek ‘Scaling agile in organisaties’

In het boek Scaling agile in organisaties worden verschillende veelgebruikte agile frameworks beschreven. Een van deze frameworks is Scrum at Scale. Scrum at Scale (S@S) is een modulair opgezet framework dat ontwikkeld is door Jeff Sutherland en Alex Brown. Uitgangspunt bij S@S is dat een allesomvattend one-size-fits-allframework niet mogelijk is, maar dat…

Nexus toegelicht vanuit het boek ‘Scaling agile in organisaties’

In het boek Scaling agile in organisaties worden verschillende veelgebruikte agile frameworks beschreven. Een van deze frameworks is Nexus. Nexus, zoals beschreven in The Nexus Guide, is een framework om product- of softwareontwikkelingsinitiatieven mee te ontwikkelen met drie tot negen Scrum Teams, in Sprints van maximaal dertig dagen. Nexus is gebaseerd en…

Book Blog: Scaling agile in organisaties

Business agility (oftewel de vraag: hoe wendbaar is je organisatie?) is meer en meer onlosmakelijk verbonden met het bestaansrecht van organisaties. Het snel en accuraat kunnen inspelen op consument- of klantbehoeftes is van levensbelang. Iteratief en incrementeel ontwikkelen biedt betere oplossingen en waarborgen om producten fit-for-purpose te laten aansluiten bij…