Tag Archives: projectmanager

Projectmanager in transitie

Introductie In projectmanagementland is er van alles gaande. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op: andere aanpakken, andere rollen voor de “projectmanager” waarin het woord “project” niet eens meer terug is te vinden en het vervagen van het onderscheid tussen lijn- en projectmanagement op veel plekken. Aan de projectmanager…

Experts opinion: De rol van de projectmanager

Uit het boek: De complete projectmanager Wat betekent Agile voor de rol van de projectmanager? Om het zo concreet mogelijk te maken verwijs ik in het vervolg van dit boek naar Scrum, een toepassingsvorm van Agile. In Scrum heten de iteraties sprints, noemt men het geprioriteerde overzicht van functionaliteiten de…