Tag Archives: De Transitie

De rouwcurve van Kübler-Ross

Medewerkers ruimte geven om te rouwen.

Een jaar geleden blies de tachtigjarige Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn laatste adem uit. Bijna de helft van de ruim duizend  medewerkers vertrok naar de een van de twaalf provincies en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) die een groot deel van de taken overnam. De andere medewerkers van DLG…

Figuur 2: Hectiek op de werkvloer om te kunnen voldoen aan de vraag van de klanten. Hoe houden we het beheersbaar?

Menskant: medewerkers centraal stellen én loslaten

Een jaar geleden blies de tachtigjarige Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn laatste adem uit. Bijna de helft van de ruim duizend  medewerkers vertrok naar de een van de twaalf provincies en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) die een groot deel van de taken overnam. De andere medewerkers van DLG…

De transitie

Verandermanagement, loslaten en verbinden: De Transitie

De Kern If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near. Deze confronterende uitspraak van de Amerikaan Jack Welch, voormalig CEO van GE, verwijst naar de “disruptive technology” die eind vorige eeuw vooral de ICT-sector kenmerkte, maar nu overal…