RUP®

RUP®

1                Introductie Een bekende methode die vaak in verband wordt gebracht met enterprise-architectuur is het Rational Unified Process (RUP). Enterprise-architecten zijn behalve uit de bedrijfskundige en de infrastructuurtechnische hoek ook ...
Read More
Novius Architectuur Methode

Novius Architectuur Methode

1                Introductie In de Novius Architectuur Methode gaat bedrijfsarchitectuur over bedrijfsinrichting. Bedrijven, organisaties en instellingen zijn complex en voortdurend aan verandering onderhevig. Enterprise-architectuur ...
Read More
ISO/IEC/IEEE 42010:2011

ISO/IEC/IEEE 42010:2011

1                Introductie De standaard ANSI/IEEE 1471-2000 is in het jaar 2000 gepubliceerd als resultaat van het werk van de IEEE Architecture Working Group in de periode 1995-2000. Het doel van ...
Read More
Integrated Architecture Framework (IAF)

Integrated Architecture Framework (IAF)

1 Introductie Vanaf 1993 werkt Capgemini aan het Integrated Architecture Framework (IAF). Dit is een uitgebreide methode waarin de architectuurbenaderingen uit bedrijfsonderdelen van Capgemini in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ...
Read More
DYA®

DYA®

1                Introductie DYA staat voor DYnamische Architectuur en is als methode ontwikkeld door Sogeti Nederland. DYA is ontstaan in de tijd dat er op veel plaatsen nog sterk technocratisch werd ...
Read More
Dragon1®

Dragon1®

1                Introductie Volgens Dragon1 slagen veel architectuurmethoden en architectuurraamwerken er onvoldoende in om de beleving van architectuur bij de beslissers en op de werkvloer op het gewenste niveau te brengen ...
Read More
DEMO®

DEMO®

1                Introductie DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations) is een methodiek in het vakgebied Enterprise Engineering [Dietz, 2006] en wordt ontwikkeld binnen een internationaal netwerk van universiteiten en onderzoeksinstituten, ...
Read More
ArchiMate®

ArchiMate®

1 Introductie De term ArchiMate is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group. ArchiMate is ontstaan uit de wens om de architectuurbeschrijvingen van uiteenlopende architectuurbenaderingen voor verschillende architectuurdisciplines beter op ...
Read More
Loading...