Agile FOCUS in besturing. Pocketguide voor executives in transformatie.

Agile FOCUS in besturing. Pocketguide voor executives in transformatie.

Klantwensen veranderen continu en steeds sneller. Dit komt door nieuwe behoeften vanuit de klant en door innovatieve thema’s als digitalisering, globalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie. Als je als organisatie niet ...
Read More
Agile Scrum Handboek - 'Een goede en gemakkelijk te begrijpen gids'

Agile Scrum Handboek – ‘Een goede en gemakkelijk te begrijpen gids’

Door: Han van der Pool Er zijn verschillende Agile-methodes in omloop. Van alle varianten is Scrum de meest gebruikte methode. Scrum werkt snel, is wendbaar en flexibel. Het is niet ...
Read More
Agile Scrum in een notendop

Agile Scrum in een notendop

Introductie: Agile staat voor behendig en duidt op flexibiliteit bij het ontwikkelen en aanpassen van software bij een software-ontwikkelproject. Het ontwikkelen van software volgens Agile principes wordt in iteraties gedaan ...
Read More
Agile Faster

Is Agile Faster and is It Only for IT Projects? – Out of the Agile Scrum Handbook

Is Agile Faster? The word “agile” implies that these methods are faster. While it is very difficult to confirm or reject this hypothesis, there are two main reasons that help ...
Read More
the concept of agile

Agility Concept, a Project lifecycle – out of the Agile Scrum Hanbook

If your goal is to learn something that can benefit you in your projects, you should consider two crucial things that are misunderstood most of the time: What you may ...
Read More
Is Agile New? Agile Manifesto allocated - out of the Agile Scrum Handbook

Is Agile New? Agile Manifesto allocated – out of the Agile Scrum Handbook

Agile is usually advertised as the new thing. The use of the term Agile to refer to Adaptive lifecycles is certainly new, but what about the lifecycle itself? I don’t ...
Read More
SAFe (Scaled Agile Framework)

SAFe (Scaled Agile Framework)

In het boek Scaling agile in organisaties worden verschillende veelgebruikte agile frameworks beschreven. Een van deze frameworks is SAFe. SAFe (Scaled Agile Framework) is een framework om het opschalen van ...
Read More
Spotify toegelicht vanuit het boek ‘Scaling agile in organisaties’

Spotify toegelicht vanuit het boek ‘Scaling agile in organisaties’

In het boek Scaling agile in organisaties worden verschillende veelgebruikte agile frameworks beschreven. Een van deze frameworks is Spotify. In de vorige blog posts zijn voorbeelden gegeven van agile frameworks ...
Read More
Loading...