Van Haren Publishing | Corporate

Strategische gevoeligheidsanalyse – in 3 minuten (Dutch)

De kern

Een gevoeligheidsanalyse geeft het effect aan van mogelijke bedreigingen voor de strategische opties, afgezet tegen het vermogen van de organisaties om daar adequaat op te reageren.

Doelgroep

Managers die hun organisatie adequaat willen laten reageren op bedreigingen van buitenaf.

Samenvatting

Gevoeligheidsanalyse, een cruciaal en vaak ook moeilijk te vatten punt in het formuleren van een nieuwe (marketing)strategie. Het is het moment dat de manager een keuze moet maken met welke externe factoren de organisatie iets moet doen. Waarop wel reageren en waarop niet? En waarom dan wel/niet?

Gevoelsmatig maken managers een keuze uit wat ze belangrijk vinden, of waar hun voorkeuren naar uitgaan om iets mee te gaan doen. Maar daar kun je een organisatie natuurlijk niet aan ophangen. Een gevoeligheidsanalyse geeft een handvat om met deze lastige vraag om te gaan.

Met een gevoeligheidsanalyse wordt het effect van mogelijke bedreigingen voor een strategie – voor de strategische opties – afgezet tegen het vermogen van de organisaties om daar adequaat op te reageren. De strategische opties kunnen in het model ingedeeld worden in vier groepen::

Gevoeligheidsanalyse

  1. Overgeleverd. Als deze externe omstandigheid zich voordoet, is het effect groot en heeft de
    organisatie weinig tot geen reactievermogen. Dit zijn de opties die direct veel managementaandacht zullen gaan vragen omdat er een grote kans bestaat dat er bedreigingen opkomen waar de organisatie niet echt op is voorbereid.
  2. Gevaar. Dit zijn de opties die een risico inhouden, maar de organisatie heeft wel de nodige capaciteiten om bedreigingen op te vangen.
  3. Voorbereid. Dit zijn de opties waar de organisatie op voorbereid is om op in te spelen, en waarbij de kans dat de bedreiging ook invloed heeft op de organisatie klein is. Hier te veel aandacht aan besteden is zonde van de inspanning en het geld.
  4. Kwetsbaar. Dit zijn de opties waar de organisatie niet op voorbereid is en waarbij de kans dat de bedreiging ook invloed heeft op de organisatie klein is. De vraag is of de organisatie hier wel investeringen in kan doen.

Kracht model

Het model geeft de manager een handvat om strategische opties in te delen.

Mindere punten

Het model geeft geen richting aan de vraag “wat te doen en hoe”

Relevante literatuur

Handboek managementmodellenTitel: Handboek managementmodellen
ISBN: 9789087537470
Auteurs: Tom Willem den Hoed
Prijs: € 49,95 (VAT excl.)
Boek blog

Relevante blogs:

Strategie-implementatie – in 3 minuten
Benchmarking- in 3 minuten
Balanced ScoreCard – in 3 minuten
Krachtenveld Analyse – in 3 minuten
Appreciative Inquiry (AI) – in 3 minuten
De McKInsey MECE methode – in 3 minuten
Governance CoBIT- in 3 minuten
Business Model Canvas – in 3 minuten
Van good naar great in 3 minuten
De Theory of Constraints (ToC) – in 3 minuten

Halo-effect – in 3 minuten

Lean Manufacturing – in 3 minuten

Implementatie van een plan – in 3 minuten

SqEME procesrollen – in 3 minuten

SqEME procesmanagement – in 3 minuten

Strategische gevoeligheidsanalyse – in 3 minuten

De ongeschreven regels van het spel – in 3 minuten

 

Leave a Comment