Speakers corner - Wegwijzer voor het evalueren van IT Projecten (Dutch version)

Een boek van Ngi-NGN en Van Haren Publishing over evalueren, en dan nog wel het evalueren van IT-projecten. Om precies te zijn het evalueren van ´projecten met een IT-component’. Want ‘alleen’ een IT-project, dat bestaat niet.

Evalueren van IT Projecten, wat is dat eigenlijk?

Samen in een hok zitten en terugkijken, of grondig aan de hand van een checklist het project beschouwen? Het kan allebei, maar dan is het wel aan te bevelen dat volgens een of meerdere inhoudelijke kaders te doen. En dat is lastig. Want er zijn wel diverse technieken om een evaluatie uit te voeren, maar er bestaat eigenlijk geen referentiekader of checklist voor een dergelijke evaluatie.

In de praktijk blijken echter diverse methoden, best practices, standaarden en frameworks uit het IT-domein ook gebruikt te worden als kader voor de evaluatie. De auteurs hebben deze methoden, best practices, standaarden en frameworks uit het IT-domein geanalyseerd en gekeken op welke wijze deze toepasbaar zijn als referentiekader om een evaluatie mee uit te voeren.

Op basis van welk referentiekader moet je aan de slag

Dit is overigens niet zo maar te beantwoorden. Zoals de auteurs zeggen: ‘dat hangt af van wat je wilt onderzoeken’, waarbij de evaluator als onderzoeker is gepositioneerd. Er is namelijk een verschil of je de evaluatie meer wilt richten op het eindproduct, het (project)proces of op de mensen in het project, of dat je juist veel meer van een aantal criteria wilt uitgaan en breed wilt kijken.

Met andere woorden: de beschreven methoden, best practices, standaarden en frameworks zijn zelf geen evaluatie-instrumenten. Ze worden in dit boek beschouwd als referentiekader voor een evaluatie. In het boek worden ze naast elkaar gezet, en zal duidelijk worden dat voor evaluaties soms ook (delen van) methoden, best practices, standaarden en frameworks gecombineerd kunnen of moeten worden. Op basis van de evaluatievraag of de afbakening van de evaluatie, kunnen ze helpen om de evaluatie uit te voeren, te verrijken en te verdiepen.

Dit boek is daarmee een wegwijzer met veel praktische handvatten voor meerdere doelgroepen. Uiteraard is het een boek voor evaluatoren. En dan in brede zin: kwaliteitsmedewerkers en –managers, auditors en beleidsmedewerkers.

Voor welke doelgroepen is het boek nog meer geschikt

Denk aan
• opdrachtgevers. Een goede opdrachtgever is voor een evaluator net zo waardevol als een goede opdrachtgever voor een project. Een opdrachtgever die met de kennis in dit boek over evaluaties een evaluatie opstart, kan de evaluatie beter aansturen.
• projectmedewerkers die een evaluatie willen laten uitvoeren, of een evaluatie ondergaan, hebben baat bij dit boek. Het maakt het proces van evalueren inzichtelijker én geeft hen de gelegenheid om beter voorbereid in gesprek te gaan met een evaluator.
• studenten en docenten. Op hogescholen en universiteiten wordt veel aandacht besteed aan het doen van onderzoek. Deze onderzoeksvaardigheden gecombineerd met de kennis uit dit boek, maken dat studenten direct worden meegenomen in een goede aanpak voor het evalueren van projecten met een IT-component.

Please wait...

X
Added to your cart