Managen van Agile Projecten (Agile PM)

Managen van Agile Projecten (AgilePM)

Het boek Managen van Agile Projecten (AgilePM) heb ik samen met Bert Hedeman en Ron Seegers geschreven en is gebaseerd op het Agile Projectmanagement Handboek van DSDM.

Het is echter geen rechtstreekse vertaling van het DSDM handboek. Op onderdelen geven we onze eigen visie op het managen van agile projecten. Verder hebben we getracht de methode meer toegankelijk te maken voor de lezer. Het boek is onderverdeeld in een viertal delen.

Deel I beschrijft de uitgangspunten, het raamwerk, de filosofie, de principes en de succesfactoren van AgilePM. In deel II. Gaan we nader in op de consequenties van de Agile PM-aanpak voor de verschillende aspecten van projectmanagement. Deel III. Stelt de technieken die in agile projecten worden toegepast, centraal.

En in het laatste Deel Afstemming gaan we in op de vraag hoe de verschillende methoden zich tot elkaar verhouden. De AgilePM-methode voor het managen van agile projecten bestaat uit een raamwerk, omvattende een filosofie, daarvan afgeleide principes en een viertal bouwstenen.

De vier Agile PM-bouwstenen zijn mensen, processen, producten en toepassingen. Bij Mensen beschrijven we de rollen en verantwoordelijkheden zoals die van de bedrijfssponsor, de bedrijfsvisionair, de technisch coördinator en het ontwikkelteam. Bij Processen komen de afzonderlijke stappen in de projectlevenscyclus aan bod. Beginnend bij de pre-projectfase (willen we het), de haalbaarheidsfase (is het realiseerbaar en wenselijk) en de fundatiefase. Vervolgens worden vooraf gedefinieerde increments gerealiseerd middels de fasen ontwikkeling en oplevering.

Dit kan zich een aantal keren herhalen en uiteindelijk komt men in de fase post-project uit waarbinnen de baten worden gerealiseerd. Met Producten worden de noodzakelijk op te leveren producten bedoeld. Onder Toepassingen rangschikken we de te gebruiken tools en technieken zoals timeboxen, planning poker, gefaciliteerde workshops en het prioriteren van functies op basis van het MoSCoW-principe.

Dit is een interessant boek voor iedereen die benieuwd is naar het managen van agile projecten en meer wilt weten dan alleen scrum. Enerzijds geschreven voor personen die zich willen voorbereiden op het AgilePM Foundation en Practitioner examen en anderzijds voor mensen die naast AgilePM zelf ook de relatie van AgilePM met andere methoden en raamwerken willen begrijpen.

Geadviseerde literatuur

AgilePM - Management van Agile projectenTitel: Managen van agile projecten 2de herziene druk
ISBN: 978 94 018 0024 2
Auteurs: Bert Hedeman, Henny Portman, Ron Seegers, m.m.v. Hajati Wieferink
Prijs: € 34,95 (VAT excl.)  

Relevante links

Blog: Managen van agile projecten (AgilePM) – in 3 minuten

http://www.dsdm.org/

http://www.apmg-international.com/nl/kwalificaties/agile-pm/agile-pm-nl.aspx

Auteur Agile PM blog en vlog
Henny Portman

Please wait...

X
Added to your cart