Van Haren Publishing | Corporate

Projectmanagement op basis van ICB versie 4 – in 3 minuten

Titel: Projectmanagement op basis van ICB versie 4 – 3de geheel herziene uitgave – IPMA D, IPMA C, IPMA B en IPMA PMO

Voor wie?

Het boek is bedoeld voor alle projectprofessionals zoals projectmanagers, teammanagers en PMO-medewerkers als ook voor al diegenen die projecten moeten aansturen, zoals opdrachtgevers en de andere leden van de projectstuurgroep. Voor hen vormt het boek een compleet en gestructureerd opgebouwd naslagwerk.

Voor al degenen die zich willen voorbereiden op de examens IPMA D, IPMA C, IPMA B en IPMA PMO vormt het boek een onmisbaar instrument. Alle theorie die gekend moet worden voor deze examens is in het boek uitgewerkt.

Waarom?

Het handboek ‘Projectmanagement op basis van ICB versie 4 ’vervangt het succesvolle handboek ‘Projectmanagement op basis van NCB versie 3’. De ICB version 4 heeft geleid tot een nieuwe ordening van de eindtermen van IPMA Certification. Het boek sluit volledig aan bij deze nieuwe eindtermen.

Daar waar je als projectprofessional vaktechnische vragen, leiderschapsvragen en complexiteitsvragen rondom de omgeving tegenkomt, vind je in dit boek richtinggevende inhouden waarmee je deze vragen op kunt lossen. Het maakt het boek tot een onmisbaar naslagwerk voor iedere projectprofessional.

De basis:

Het boek is gebaseerd op de Individual Competence Baseline version 4 (ICB4) van de International Project Management Association (IPMA) en beschrijft alle vakinhoudelijke, gedragsmatige en contextuele competenties voor de projectprofessional, zoals deze zijn gespecificeerd in de examengids van IPMA Nederland, 1ste druk, juli 2016.

Opbouw van het boek:

Na een algemene introductie wordt eerst ingegaan hoe het boek gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van de eigen competenties. Daarna volgt een introductie op projecten en projectmanagement (Projectoriëntatie) en worden na de vaktechnische competenties de gedragsmatige competenties en tenslotte de contextuele competenties beschreven.

De vaktechnische competenties worden beschreven in de volgorde van de projectlevenscyclus: eerst de projectvoorbereidingsfase, dan de projectdefinitiefase en ten slotte de projectuitvoering en –afsluiting.

In de gedragsmatige competenties worden eerst de competenties beschreven die je ondersteunen bij het ontwikkelen van je persoonlijke houding en communicatieve vaardigheden en vervolgens de competenties die gericht zijn op het maken van verbinding met en meenemen van anderen.

In de contextuele competenties worden eerst de competenties beschreven die gericht zijn op het doorvoeren van veranderingen (zoals programma- en portfoliomanagement). Om veranderingen te realiseren is afstemming met omgevingspartijen van belang. Daarop zijn de laatste twee hoofdstukken van het boek gericht: meenemen van de interne omgeving en het meenemen van de externe omgeving, zoals wet- en regelgeving, cultuur en duurzaamheid.

Samengevat leidt dit in woord en beeld tot de volgende opbouw:

  • Competentie-ontwikkeling
  • Projectoriëntatie

Vaktechnische competenties

  • Projectvoorbereiding
  • Projectdefinitie
  • Projectuitvoering en –afsluiting

Gedragsmatige competenties

  • Aansturen van jezelf
  • Verbinding met anderen

Contextuele competenties

  • Doorvoeren van veranderingen
  • Interne en externe omgeving van een project

ICB4 NCB4 ICB versie 4

Structuur hoofdstukken:
Ook de hoofdstukken kennen een consequent doorgevoerde structuur. Per competentie worden de leerdoelen aangegeven, de belangrijkste definities en begrippen, een introductie op het hoofdstuk, de kritieke competentie-indicatoren, de positionering, vervolgens de inhoudelijke paragrafen en tenslotte een samenvatting van de verantwoordelijkheden. In de positionering wordt toegelicht waar en wanneer deze competentie tijdens een project met name van belang is. De vaste structuur maakt het boek toegankelijk en goed leesbaar.

Relevante Links:
Op de website www.PMversie4.nl  behorende bij dit boek zijn alle definities te vinden die in het boek worden gegeven. Deze definities zijn onder andere van belang voor hen die een IPMA D, IPMA C, IPMA B of IPMA PMO examen willen afleggen. Daar waar op basis van reviews wijzigingen worden aangebracht in de eindtermen van de IPMA-examens vind je op deze website de actuele status.

ICB versie 4

Projectmanagement op basis van ICB versie 4 –3de geheel herziene druk – IPMA B, IPMA C, IPMA-D , IPMA PMO

Bestel hier

www.PMversie4.nl

 

 

Leave a Comment