Van Haren Publishing | Corporate

Impressies boek ‘Testautomatisering wendbaar organiseren’

Betreft:           Impressies boek ‘Testautomatisering wendbaar organiseren’

Voor:               Jos van Rooyen

Van:                Gerrit Noorman

Datum:            25 juni 2020

Dat is eigenlijk wel vreemd. Al vele jaren is testautomatisering een belangrijk (en steeds belangrijker wordend) aspect van een IT-ontwikkel- en/of implementatie-keten, terwijl er anderzijds weinig goede literatuur over dit onderwerp  is verschenen……

Dat hiaat hebben Jos van Rooyen, Danny Greefhorst en Marcel Mersie meer dan prima ingevuld. Met zeer veel genoegen heb ik hun boek ‘Testautomatisering wendbaar organiseren’ gelezen. Na een aantal uren ben je op een prettige manier bijgepraat over belangrijke onderdelen van dit vakgebied. De schrijvers weten in een beperkt aantal pagina’s en op een praktische en overzichtelijke manier veel informatie over te dragen. Daarbij schuwen ze niet om de vinger op zere plekken van bijvoorbeeld Agile / Scrum te leggen.

Met een duidelijke gerichtheid op structuur en architectuur en het concreet maken van de kernbegrippen herbruikbaarheid, overdraagbaarheid en herhaalbaarheid is er tevens oog voor de weg der geleidelijkheid; een pragmatische insteek. Gewoon beginnen met het automatiseren van tests en dit verder uitbouwen en professionaliseren. Het boek wijst de weg op welke manier dit opgepakt kan worden.

Kortom, een zeer nuttig, leesbaar en informatief boek. Een ‘must read’ voor alle professionals die werkzaam zijn in het vakgebied. En ja, er is meer te zeggen over het belangrijke en actuele onderwerp Testautomatisering. Hopelijk zet dit boek anderen aan om die handschoen op te pakken.

Jos, Danny en Marcel, dank voor al jullie werk en het verlenen van inspiratie.

Gerrit Noorman

FlexiQ

Leave a Comment