Van Haren Publishing | Corporate

Implementatie van een plan – in 3 minuten

De kern

Het verschil tussen een onderneming en haar directe concurrent meestal bepaald door het vermogen om plannen uit te voeren. Uitvoeringsdiscipline, ofwel de implementatie van plannen is het meest verwaarloosde onderdeel van de bedrijfsvoering in het hedendaagse bedrijfsleven. Bossidy & Charan hebben een acht bouwstenen onderscheiden.

Doelgroep

Managers die hun plannen willen laten slagen via een ‘goed’ implementatieproces.

Samenvatting

Implementatie van plannen en het aanleren van een uitvoeringsdiscipline in een bedrijf gebeurt niet vanzelf. Er dienen daarvoor diverse fundamentele bouwstenen voorhanden te zijn. De volgende expliciete hoofdoorzaken voor het vastlopen van implementatieprocessen worden vaak genoemd:

– Het ontbreken van inzicht bij betrokkenen wat betreft de noodzaak tot vernieuwing Er is
weinig tot geen draagvlak;

– Het ontbreken van personele en financiële ondersteuning om de vernieuwingen te realiseren;

– Het ontbreken van een goed implementatieplan. Wat gaat er nu precies gebeuren? Het ont-
breekt aan een juiste regie voor de implementatie.
Van Willem Vrakking komt de boodschap dat het belangrijk is dat het traject vanaf de start met een zekere stelligheid en onomkeerbaarheid wordt ingezet. We citeren: ‘Daarom zijn onomkeerbare acties nodig die van tevoren nauwkeurig zijn gepland. Deze acties dienen snel en in grote stap- pen te worden ingevoerd. Op die manier worden de mensen die toch nog willen proberen het streefniveau te verlagen ervan overtuigd dat zij te maken hebben met een onomkeerbaar implementatietraject. Uit ervaring blijkt dat zij zich eerder zullen neerleggen bij een onvermijdelijke en formeel goedgekeurde verandering.’

De voornaamste acht bouwstenen – zoals die uit de literatuur en de praktijk naar voren komen – zijn als volgt te beschrijven:

 1. Zingeving bij plannen.
 2. Kennis van de business en het bedrijf.
  3. Het persoonlijk gedrag en de prioriteiten van de leider.
  4. Communicatie en interactie in het bedrijf.
  5. De ‘sociale software’ van een cultuuromslag.
  6. De meest essentiële taak van een leider: het selecteren van mensen.
  7. Een actieplan als basis voor succesvolle implementatie.
  8. Bereik en effectiviteit van de leider.

De toon die de leider zet, zowel virtueel als fysiek, gedurende het implementatieproces is doorslaggevend voor een succesvolle implementatie van een plan. Bij de eerste 5 bouwstenen  wordt er informatie verzameld, worden posities bepaald en worden eerste indrukken vertaald in percepties over managementstijl, zakelijke principes en prioriteiten. Die eerste bouwstenen bieden vaak een unieke kans om planmatig en gedisciplineerd koers te zetten. Communicatie en inter- actie zijn in dit proces buitengewoon belangrijk.

Kracht model

Het model met acht bouwstenen voor een goede implementatie van een plan geeft de manager houvast en richting voor acties.

Mindere punten

Het model geef geen garantie dat de implementatie ook daadwerkelijk gaat slagen. Cultuur en kernfiguren dienen uiteindelijk wel mee te werken.

Relevante literatuur

Handboek managementmodellenTitel: Handboek managementmodellen
ISBN: 9789087537470
Auteurs: Tom Willem den Hoed
Prijs: € 49,95 (VAT excl.)
Boek blog

Relevante blogs:

Strategie-implementatie – in 3 minuten
Benchmarking- in 3 minuten
Balanced ScoreCard – in 3 minuten
Krachtenveld Analyse – in 3 minuten
Appreciative Inquiry (AI) – in 3 minuten
De McKInsey MECE methode – in 3 minuten
Governance CoBIT- in 3 minuten
Business Model Canvas – in 3 minuten
Van good naar great in 3 minuten
De Theory of Constraints (ToC) – in 3 minuten

Halo-effect – in 3 minuten

Lean Manufacturing – in 3 minuten

Implementatie van een plan – in 3 minuten

SqEME procesrollen – in 3 minuten

SqEME procesmanagement – in 3 minuten

Strategische gevoeligheidsanalyse – in 3 minuten

De ongeschreven regels van het spel – in 3 minuten

 

Leave a Comment