Hoe belangrijk is de ISO21500 projectmanagement standaard?

Die vraag wordt mij regelmatig gesteld en is voor mij eigenlijk vrij gemakkelijk te beantwoorden:  Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Want wat denk je zelf; zou ik überhaupt de moeite hebben genomen er een boek over te schrijven als ik niet van overtuigd zou zijn dat dit écht een belangrijke stap voorwaarts is in ons vakgebied?

Maar om m’n antwoord een beetje beter te verklaren heb ik de vraag geherformuleerd in de twee volgende::

  1. “Is het handig en verstandig om projecten te gaan managen zonder enige referentie?”
  2. “En zo niet, wat is dan de juiste projectmanagement referentie voor mij?”

“Is het handig en verstandig om projecten te gaan managen zonder enige referentie?”

Om met de eerste te beginnen. Heb je ooit geprobeerd om een cake te bakken door gewoon ‘wat ingrediënten’ door elkaar te roeren, en ‘even’ in de ‘warme’ oven te zetten? Dit is een leuk experiment maar verwacht geen wonderen; 9 van de 10 keer is het niet te eten. Maar omdat ons doel meestal is om gewoon een lekkere cake te maken doen we geen experimenten maar volgen we een referentie, een bewezen concept. In dit geval een recept met ingrediënten, baktijden en temperaturen.

Om die redenatie voort te zetten, is het natuurlijk zeer onwaarschijnlijk dat iets wat een beetje meer ingewikkeld is - neem bijvoorbeeld eens een project - succesvol kan worden afgehandeld zonder enige vorm van referentie.

Maar hoe zit ‘t dan met ervaring, zul je je afvragen? Is dat dan geen goede referentie? Natuurlijk wel. Ervaring kan worden gezien als een belangrijke capability om resultaten op te leveren; begrip van wat te doen, wanneer en hoe. En ervaring is zeker vereist wanneer projecten complexer worden; hier kom ik later nog wel op terug.

iso21500Maar hoe bouwen we onze ervaring snel op? Zonder enige vorm van referentie moet iedereen vanaf nul beginnen. Gewoon iets proberen en al doende en op basis van eigen ondervinding leren. Dat noemen we evolutie en iedereen weet dat die leercurve meerdere generaties beslaat.

Op basis van het voorgaande denk ik dat we redelijkerwijs kunnen concluderen dat door door te leren in combinatie met het gebruiken van bestaande referenties onze leercurve op zeer korte termijn drastisch kan stijgen stijgt. Voor project management is dit niet anders.

“En zo niet, wat is dan de juiste projectmanagement referentie voor mij?”

Dan nu de tweede vraag. Deze vraag is iets moeilijker te beantwoorden.

Elk project heeft zo z’n eigen ‘uitdagingen’. Een specifieke omgeving, specifieke stakeholders, complexiteitsgraad, enzovoort. Dus is het een beetje naïef om simpelweg te veronderstellen dat er een panacee zou kunnen bestaan, wat ons de juiste handvatten biedt voor elke uitdaging in een project.

Maar gelukkig hebben enkele zeer ervaren projectmanagers de moeite genomen om hun geleerde lessen te bundelen; datgene wat in de meeste projecten en in de meeste situaties werkt. Dus zeker niet overal en altijd! Dit initiatief is op meerdere plaatsen in de wereld gestart, hetgeen heeft geleid tot verschillende projectmanagementmethoden en raamwerken. En wanneer die relevant is voor jouw project en je begrijpt deze referentie en past het toe, dan bespaart je dit vele ‘experimenten’, waardoor de kans op een succesvolle projectoplevering – in één keer goed - toeneemt. We krijgen meestal ook maar één kans en in een beperkte tijd. Dan kunnen we beter snel handelen zonder veel tijd te verknoeien met opnieuw het wiel uit te vinden.

En hoe bepalen we dan welke referentie nu de juiste is? Voor het beantwoorden van deze vraag kan ISO21500 uitkomst bieden. Sommige projectmanagementreferenties of best practices zijn generieker dan andere (high-level aanpak), sommige hebben een meer voorschrijvend karakter (meer zoals een recept) en anderen focussen weer op een bepaald aspect (bijvoorbeeld PM competencies). Ze hebben ieder hun voordelen en beperkingen. Maar alle toonaangevende projectmanagers en experts binnen het vakgebied zijn het erover eens dat er een structuur denkbaar is waarin in hoofdlijnen de overlappende gezamenlijke inhoud is samengevat. Dit heeft uiteindelijk geleid tot ISO21500; van toepassing op de meeste projecten en in de meeste situaties. Op die manier is het wereldwijd de referentie der projectmanagementreferenties geworden, of anders gezegd, hét gemeenschappelijke en overkoepelende projectmanagementbegrippenkader. Wanneer je dus werkzaam bent binnen de projectmanagementdiscipline is het op termijn zeker van belang deze gezamenlijke referentie te kennen en praktisch toe te passen. Daarvoor kan ik de ISO 21500 Guidance on project management – A Pocket Guide van harte aanbevelen.

By Anton Zandhuis

Want to know more?

untitledTitle:  ISO 21500 Guidance on project management – A Pocket Guide
Author: Rommert Stellingwerf en Anton Zandhuis
ISBN: 9789087538095
Price: € 15,95
Order your copy here or view the sample file on our website

Please wait...

X
Added to your cart