Het was in het nieuws: het Tax-i project van de waterschappen is gestopt: te laat, te duur en maar steeds niet klaar. Er was prestige mee gemoeid en het wilde maar niet lukken.
Het lijkt een bevestiging van het vermoeden dat IT-projecten maar moeilijk slagen. Onderzoeken (Ernst & Young, Standish Group) vertellen ons dat de meeste IT-projecten niet slagen. Dat is te definiëren als niet op tijd of binnen budget leveren wat gevraagd is. Hoe kan het nou toch dat we nog steeds dit soort grote projecten zien mislukken? Ieder project levert “lessons learned” op en van de gedane onderzoeken naar projectfalen is toch ook wel wat te leren.

Misschien zit de verklaring wel in het feit dat we niet alle oorzaken benoemen. Er is een voorliefde voor de oppervlakkige oorzaken en dan kom je nooit tot een fundamentele oplossing. We benoemen eigenlijk zelden de oorzaak, maar eerder de aanleidingen. Er was te weinig budget, er was scope creep. Natuurlijk, dat was er vast, maar waarom was dat er?

Derk K. Kremer, die zich zelf de volgende subtitel meegeeft: “specialist in Goed Opdrachtgeverschap” noemt de volgende oorzaken voor de Tax-i afloop: “onduidelijke doelstellingen;  onbekende scope en complexiteit (organisatie); gebrekkige communicatie; slecht projectmanagement. Deze vier genoemde oorzaken (de andere twee zijn ‘overig’ en ‘technische complexiteit’) vallen alle onder de verantwoordelijkheid van een opdrachtgever. Ook die van slecht projectmanagement: in principe is een opdrachtgever verantwoordelijk voor de benoeming van de projectmanager en als zodanig is de opdrachtgever de eerst aangewezene om in te grijpen als het om die reden mis dreigt te gaan.” (Bron: Top Corp UA)
Allemaal bekende oorzaken, uit de bekende faallijsten. We denken de oorzaken te kennen. Hoe kan het dan dat toch niet alle projecten slagen?

Ik denk dat te veel nadruk ligt op de instrumentele kant. Waarom is niet naar de menselijke factor gekeken? Wat is het belang van de betrokkenen? Die zijn waarschijnlijk niet allemaal overtuigd van de noodzaak van het project. Daar zit de bron en het is de moeite waard dat ook te bekijken als je een project runt. In het boek De Projectsaboteur en PRINCE2 zie je dat de gereedschapskist van een projectmanager uit meer instrumenten dan een planning en een exeption report moet bestaan.

Door Dion Kotteman

Meer weten?

De Projectsaboteur en PRINCE2
Titel: De projectsaboteur en PRINCE2
Auteur: Dion Kotteman, Jeroen Gietema, m.m.v. Bert Hedeman
ISBN: 9789087536664
Prijs: 18,40

Bestel hier een exemplaar of bekijk het inkijkexemplaar.

Please wait...

X
Added to your cart