Van Haren Publishing | Corporate

Experts opinion: De rol van de projectmanager

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Uit het boek: De complete projectmanager

Wat betekent Agile voor de rol van de projectmanager? Om het zo concreet mogelijk
te maken verwijs ik in het vervolg van dit boek naar Scrum, een toepassingsvorm van Agile.
In Scrum heten de iteraties sprints, noemt men het geprioriteerde overzicht van functionaliteiten
de product backlog, de toegewezen scope per sprint de sprint backlog en het dagelijkse
teamoverleg de daily stand-up meeting. De planningsmeeting aan het begin van elke sprint
heet de sprint planning meeting (PL in fi guur 1.10). Scrum beschrijft verder twee hoofdrollen
waar die van de projectmanager niet toe behoort: de product owner en de scrum master. Dat
is overigens geen nadeel voor de projectmanager, het biedt vooral kansen.

De product owner beheert en prioriteert de product backlog. Daarmee behartigt deze de wensen
van de klant en zal hiervoor het juiste mandaat van de opdrachtgever moeten hebben.
De daily stand-up meeting is hét moment voor de product owner om afstemming te hebben
met de teamleden over de tussenresultaten en de wereld achter de wensen van de klant. De
product owner maakt dus expliciet deel uit van het team, waarmee geborgd wordt dat de
stem van de klant geïntegreerd is in de dagelijkse afstemming. Bij traditionele methodieken
staat de ‘business rol’ vaak buiten het team, waardoor de uitdaging om de stem van de opdrachtgever
tot het team te laten doordringen in het algemeen bij de projectmanager ligt.

Het team en dus ook de product owner worden ondersteund door de scrum master. Dit is
een andere rol dan de projectmanager, want de scrum master stuurt het team niet aan, maar
acteert coachend en faciliterend; in een Agile omgeving moet het ontwikkelteam zichzelf
kunnen organiseren om op een effi ciënte manier de toegewezen doelen te bereiken.

De toegevoegde rollen product owner en scrum master bieden dus randvoorwaarden voor
expliciete focus op de business en het faciliteren van zelforganiserende teams. En dat is winst
voor de projectmanager. Deze kan daarmee aandacht geven aan de primaire activiteiten, zoals
het totale project leiden, de deelprojecten synchroniseren (waaronder de Scrum-teams en De &-&-&-paradox.

Figuur 1.11 Het Scrum proces (met een sprintperiode van 30 dagen)Figuur 1.11 Het Scrum proces (met een sprintperiode van 30 dagen)

andere deelprojecten), de externe interfaces managen, de benodigde middelen verstrekken,
zorgen voor afstemming met de externe belanghebbenden en de begroting beheren.

Agile creëert dus in een omgeving van onvoorspelbaarheid eenvoorspelbaar ritme van deel resultaten. Korte iteraties in vaste
timeboxes en zelforganiserende teams vormen hierbij de basis.
De gedachte achter de wijze van projectsturing is wezenlijk
anders dan bij traditioneel projectmanagement, maar het zal
je zijn opgevallen dat de Agile elementen gewoon op gezond
verstand gebaseerd zijn. Niets houdt je daarom tegen om ze
ook toe te passen in een traditionele projectorganisatie.

Nadere informatie:

OMS_COMPLETE_PROJ_MNGR_layout_v5_3DTitel: De complete projectmanager
ISBN: 9789401800419
Prijs: € 31.75
Auteur: Roel Wessels

Bestelknop-VH-MB_blauw_710x244

Relevante blogs:

Mijn passie: het projectmanagementvak (weer) leuk maken

Experts opinion: De rol van de projectmanager

Leave a Comment