De kern
Bij de Theory of Constraints (ToC) worden bedrijfsprocessen gezien als een aaneenschakeling
(keten) van activiteiten. En de zwakste schakel bepaalt de sterkte van de gehele keten. Het zijn
de zwakste schakels (knelpunten) in de bedrijfsprocessen die veroorzaken dat bedrijfsprocessen
niet lopen en doelstellingen niet worden gehaald. De ToC spreekt over constraints (knelpunten,
zwakke schakels). Het is dus zaak om knelpunten in bedrijfsprocessen op te sporen en te elimineren.

Doelgroep
Managers die verantwoordelijk zijn voor de throughout en output van hun bedrijf(sonderdeel). Het model draait om de neiging van managers om ‘alleen op de eigen toko’ - de eigen schakel - te letten. Door in de organisatie de gehele keten van bedrijfsprocessen na te gaan, kan het management de procesproblemen beter inzien en begrijpen. En vervolgens verbeteringen realiseren waardoor het totale resultaat van de organisatie vergroot wordt.

Samenvatting
De Theory of Constraints is van oorsprong een logistiek model dat de knelpunten in de procesvoering
van een organisatie blootlegt en een aanpak voorstelt via een oorzaak-gevolganalyse. Om de totale output te vergroten, is het zinvol te kijken naar waar de beperkende factor in de processen zit: de ‘constraint’.
2787_constraint

Het Theory of Constraints-model geeft inzichten op corporate,(productie)proces- en bedrijfsunitniveau, maar is bijvoorbeeld ook heel goed te gebruiken op branche- en bedrijfstakniveau. Kern van de problematiek binnen organisaties is volgens Goldratt de beslissing indertijd geweest om, wanneer organisaties gingen groeien, deze op te delen in functionele eenheden, of in divisies. Deze units zijn vervolgens weer opgedeeld in ‘stukjes productieproces’ die allemaal hun eigen doelstellingen opgelegd kregen en gingen nastreven. Goldratt laat ons zien dat dit niet altijd zo is. Je kunt vele variabelen in een productieproces veranderen zonder dat dit een merkbaar effect zal hebben op het resultaat van een divisie of van het geheel. Alleen bij een paar variabelen in het proces zal een verandering echt effect hebben op het totale resultaat. Dit zijn de zogenoemde constraints, of bottlenecks, oftewel de zwakste schakels in de keten.

Twee management‘stijlen’ komen volgens Goldratt in het managerial denken heftig met elkaar
in conflict als men niet oppast:

 1. Management volgens de kostenwereld gaat ervan uit dat de enige manier om tot een goede
  kostenbeheersing te komen is, door overal lokaal goed te presteren en vooral op de lokale
  kosten te letten. Kern van het denken is: ‘een ieder veegt zijn eigen straatje schoon’.
 2. Management volgens de throughput-wereld gaat ervan uit dat goede throughput-resultaten
  nooit behaald kunnen worden door overal lokaal goed te presteren. Het gaat juist om de overall
  throughput. Anders gezegd: ‘alleen als het proces goed loopt bereiken we resultaten’.

De stappen van het ToC-denken zijn evident:

 • Wijs aan wat een constraint is in het bedrijfsproces van de organisatie. Welke stap in het proces
  beperkt nu echt de output van het gehele proces,
 • Leg de focus (managementaandacht) op de constraint. Wijs de constraint aan en betrek het
  benodigde management in het verkennen van de mogelijkheden tot het oplossen dan wel opheffen
  van de constraint.
 • Optimaliseer of ‘repareer’ de constraint zodat de procesdoelstellingen worden gemaximaliseerd.
  Optimaliseren betekent in dit kader dat de constraint zodanig wordt benut in het proces,
  dat alleen die stroom eroverheen gaat die er ook echt over heen moet gaan, en dat de stroom
  die eroverheen gaat ook maximaal ingezet wordt voor het realiseren van verkoopbare (cash
  genererende) eindproducten.

Daarna gaat een traject van continue herhaling starten, al was het alleen maar omdat in een
productieproces, als er één constraint is opgeheven, er zich meestal meteen weer een andere
constraint aandient.

Kracht model
Het horizontale denken, horizontaal organiseren en procesgericht problemen oplossen is in vele gevallen dé denk- en oplossingsrichting bij stroef lopende of haperende bedrijfsprocessen.

Mindere punten
Helaas zijn veel (productie)bedrijven nog steeds georganiseerd volgens de functionele, verticale principes en worden managers alleen afgerekend op de prestaties/resultaten van hun eigen toko (schakel).

Dit model is afkomstig uit het boek:

 

untitledTitel: Handboek managementmodellen
ISBN: 9789087537470
Auteurs: Tom Willem den Hoed
Prijs: € 49,95 (VAT excl.) 

Please wait...

X
Added to your cart