Geen categorie

Wat is BiSL Next?

Wat is BiSL Next?

BiSL is een afkorting voor Business Information Services Library. Het is een leveranciers onafhankelijke publiek domein bibliotheek met handleiding en good practics voor de implementatie van business informatie management en informatie/data ...
Read More
Talking about numbers, A mathematical voyage of discovery / Over getallen gesproken, Een wiskundige ontdekkingsreis

Talking about numbers, A mathematical voyage of discovery / Over getallen gesproken, Een wiskundige ontdekkingsreis

What to do without numbers? Communication should be impossible. Numbers play an indispensable role in human communication and economics. Do you want to know something about numbers? In 'Talking about numbers' the ...
Read More
Referentiemodellen in het domein Process – ISO9000

Referentiemodellen in het domein Process – ISO9000

Toelichting De ISO9000-serie is een standaard voor de kwaliteitsorganisatie (Quality System Organisation) (ISO, 2009). Daarbij is gebruikgemaakt van de standaarden die ontwikkeld zijn in diverse branches en van reeds bestaande ...
Read More
BIAN and TOGAF’s ADM phases

BIAN and TOGAF’s ADM phases

This blog describes where the availability and use of BIAN deliverables influences the way in which the TOGAF ADM phases are performed. 1. RELATING BIAN TO THE PHASES OF THE ...
Read More
A pocket companion to PMI’s PMBOK® Guide sixth edition

A pocket companion to PMI’s PMBOK® Guide sixth edition

PMBOK ® Guide – in 3 minutes Title: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide) - Sixth Edition The basics The PMBOK ® Guide, short for ...
Read More
Referentiemodellen in het domein Process – PMBOK Guide

Referentiemodellen in het domein Process – PMBOK Guide

1 Toelichting Het Amerikaanse Project Management Instituut (PMI) is een non-profit-instelling die kennis over projectmanagement bij elkaar brengt met het doel deze kennis te verbeteren. Deze kennis wordt vastgelegd in ...
Read More
Projectmanagement voor opdrachtgevers

Projectmanagement voor opdrachtgevers

Van klassiek tot agile De basis Veel grote organisaties bevinden zich in een overgang van een 'klassieke' naar een 'agile' aanpak van projecten, met ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop ...
Read More
Referentiemodellen in het domein Process – PRINCE2

Referentiemodellen in het domein Process – PRINCE2

‘If you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what you’re doing.’ (W. Edwards Deming) 1  Inleiding In dit hoofdstuk staan de methoden, best practices, ...
Read More
Loading...