Van Haren Publishing | Corporate

March 2016

Strategic Review – in 3 minuten

De kern Strategic Review is een tien-stappenmethode om tot een strategieplan te komen of om deze te beoordelen. Doelgroep Managers en organisatieadviseurs die een ‘snelle’ methode willen hebben om een strategisch vraagstuk in een organisatie te analyseren en voor het opzetten van een globaal strategisch plan: Samenvatting De tien stappen van een Strategic Review zijn: …

Strategic Review – in 3 minuten Read More »

Modelleren voor requirements – in 3 minuten

Kern: Een model is een voorstelling van een huidige of toekomstige werkelijkheid in een (deel van een) organisatie. De Bia (businessinformatieanalist) modelleert om: de huidige organisatie in kaart te brengen; requirements voor verbeteringen te visualiseren; veranderingen (met en zonder ICT) vorm te geven; de nieuwe, gewenste organisatie in kaart te brengen werk over te dragen …

Modelleren voor requirements – in 3 minuten Read More »

Modelleren voor requirements – in 3 minuten

Kern: Een model is een voorstelling van een huidige of toekomstige werkelijkheid in een (deel van een) organisatie. De Bia (businessinformatieanalist) modelleert om: de huidige organisatie in kaart te brengen; requirements voor verbeteringen te visualiseren; veranderingen (met en zonder ICT) vorm te geven; de nieuwe, gewenste organisatie in kaart te brengen werk over te dragen …

Modelleren voor requirements – in 3 minuten Read More »

ISO 9001:2015 – in 3 minutes

1 Title/current version ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements.  2 The basics ISO 9001 is part of the ISO 9000 family of standards, and represents an international consensus on good quality management practices. The ISO 9000 family consists of standards and guidelines relating to quality management systems and related supporting standards. General guidance on …

ISO 9001:2015 – in 3 minutes Read More »

ISO 9001:2015 – in 3 minutes

1 Title/current version ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements.  2 The basics ISO 9001 is part of the ISO 9000 family of standards, and represents an international consensus on good quality management practices. The ISO 9000 family consists of standards and guidelines relating to quality management systems and related supporting standards. General guidance on …

ISO 9001:2015 – in 3 minutes Read More »

Business Transformation Framework – in 3 minutes

The basics Over the last 25 years we have developed and consistently improved upon a methodology we call the Business Transformation Framework. It is our approach to help organizations to get from strategy to a plan of action in order to realize strategic goals. The Business Transformation Framework is applicable in all kinds of organizations. …

Business Transformation Framework – in 3 minutes Read More »

Business Transformation Framework – in 3 minutes

The basics Over the last 25 years we have developed and consistently improved upon a methodology we call the Business Transformation Framework. It is our approach to help organizations to get from strategy to a plan of action in order to realize strategic goals. The Business Transformation Framework is applicable in all kinds of organizations. …

Business Transformation Framework – in 3 minutes Read More »

Medewerkers ruimte geven om te rouwen.

Een jaar geleden blies de tachtigjarige Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn laatste adem uit. Bijna de helft van de ruim duizend  medewerkers vertrok naar de een van de twaalf provincies en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) die een groot deel van de taken overnam. De andere medewerkers van DLG hebben elders werk gevonden of …

Medewerkers ruimte geven om te rouwen. Read More »

Medewerkers ruimte geven om te rouwen.

Een jaar geleden blies de tachtigjarige Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn laatste adem uit. Bijna de helft van de ruim duizend  medewerkers vertrok naar de een van de twaalf provincies en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) die een groot deel van de taken overnam. De andere medewerkers van DLG hebben elders werk gevonden of …

Medewerkers ruimte geven om te rouwen. Read More »

Menskant: medewerkers centraal stellen én loslaten

Een jaar geleden blies de tachtigjarige Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn laatste adem uit. Bijna de helft van de ruim duizend  medewerkers vertrok naar de een van de twaalf provincies en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) die een groot deel van de taken overnam. De andere medewerkers van DLG hebben elders werk gevonden of …

Menskant: medewerkers centraal stellen én loslaten Read More »