Van Haren Publishing | Corporate

June 2015

Benchmarking- in 3 minuten

De kern Benchmark is een begrip uit de wereld van de kwaliteitsbewaking. De Engelse term benchmark, vertaalbaar als ‘referentiekader’ of ‘ijkingskader’, is een testprocedure om de prestaties van apparaten, systemen, instellingen of ondernemingen met elkaar te kunnen vergelijken. Benchmarking is een manier voor instellingen of ondernemingen om van elkaar te leren, verantwoording af te leggen …

Benchmarking- in 3 minuten Read More »

Balanced ScoreCard – in 3 minuten

De kern De Balanced ScoreCard (BSC) is een managementsysteem dat de organisatie ondersteunt bij het vertalen van de strategische doelstellingen naar alle lagen in de organisatie. De Balanced Score Card helpt bij het vertalen van strategische doelen naar concrete doelstellingen en meetpunten. Doelgroep Managers die zicht willen hebben op het al of niet bereiken van hun strategische …

Balanced ScoreCard – in 3 minuten Read More »

Krachtenveld Analyse – in 3 minuten

De kern Voor elk project, veranderingsproces of beleidsontwikkeling is een krachtenveld analyse te maken. Actoren kunnen in beeld gebracht worden, inclusief hun belangen, invloed, mening over het project, proces of beleid en hoe belangrijk zij zijn voor het welslagen daarvan. Doelgroep Directeuren en managers die de haalbaarheid of slaagkans van hun project, proces of beleid willen …

Krachtenveld Analyse – in 3 minuten Read More »